| Hotline: 0983.970.780

Thứ Hai 19/10/2020 , 16:46 (GMT+7)

Lâm Đồng tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Hai 19/10/2020 , 16:46 (GMT+7)

Người dân Lâm Đồng tập trung sản xuất với các mô hình nông nghiệp thông minh, công nghệ cao góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản phù hợp nhu cầu thị trường.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp