| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh

Thứ Ba 11/08/2020 , 07:24 (GMT+7)

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đang phát triển mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ cao với nhiều chương trình, dự án được triển khai thực hiện.

Nhiều mô hình thành công từ thực tiễn, tạo động lực để bà con nông dân đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất theo chủ trương của tỉnh.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020 xác định lấy công nghệ cao và du lịch canh nông làm khâu đột phá. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông minh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tăng năng suất lao động, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững.

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật tiếp tục được nhà nước, các cơ đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tìm hiểu nhập khẩu, sản xuất thử nghiệm và nhân rộng trong sản xuất, đặc biệt là công nghệ của các nước Isarel, Pháp, Hà Lan, các nước Châu Âu, Thái Lan, Nhật Bản...

Sản xuất rau theo công nghệ cao ở Lâm Đồng.

Sản xuất rau theo công nghệ cao ở Lâm Đồng.

Hàng năm, tỉnh Lâm Đồng thường dành khoảng 80% kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp... Thông qua việc thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), nhiều công nghệ mới, hiện đại được mạnh dạn đầu tư đưa vào sản xuất, diện tích ứng dụng công nghệ cao phát triển mạnh, không chỉ tập trung ở các huyện trọng điểm mà phát triển tới cả các vùng sâu, vùng xa, nhiều loại hình công nghệ đã được ứng dụng rộng rãi trong toàn tỉnh và ngày càng có nhiều hộ nông dân đầu tư đồng bộ các loại hình công nghệ. Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả cụ thể:

Diện tích sản xuất NNCNC đạt 60.200 ha, tăng 17.116 ha so với năm 2015, chiếm 20% diện tích canh tác. Hình thành được 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đã có 02 vùng được công nhận đạt tiêu chí sản xuất NNCNC với diện tích 308 ha (tại Làng hoa Thái Phiên và Làng hoa Vạn Thành, thành phố Đà Lạt).

Đối tượng ứng dụng công nghệ cao ngày càng mở rộng. Toàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp NNCNC với quy mô canh tác trên 286,8 ha chủ yếu là rau, hoa và khoảng 3.200 bò sữa; 31 HTX, 59 trang trại sản xuất NNCNC, 154/253 doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư sản xuất NNCNC, 5 doanh nghiệp được chứng nhận canh tác hữu cơ và 15 doanh nghiệp và trang trại ứng dụng công nghệ thông minh sử dụng hệ thống cảm biến kết nối vạn vật (IoT). Đặc biệt, trên địa bàn Đà Lạt và vùng phụ cận, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã đầu tư các công nghệ cao như nhà kính nhà lưới, hệ thống tưới, biện pháp canh tác an toàn...

Mức độ ứng dụng công nghệ ngày càng phát triển. Cuộc cách mạng khoa học 4.0 đã có tác động lớn đến sản xuất, hầu hết các công nghệ sản xuất hiện đại đều đã được ứng dụng trong sản xuất với các mức độ khác nhau phù hợp với điều kiện canh tác vùng. Ngoài các công nghệ đã được áp dụng rộng rãi trong sản xuất như nhà kính, nhà lưới, tưới tự động...; các công nghệ mới như canh tác thủy canh, khí canh (50 ha), sản xuất trên giá thể (210 ha), công nghệ IOT (215 ha), nông nghiệp hữu cơ (14,4 ha) đã từng bước được ứng dụng trong sản xuất.

Trong sản xuất giống công nghệ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng, nuôi cấy mô thực vật cũng được ứng dụng rộng rãi với 51 cơ sở, sản lượng 45 triệu cây giống các loại phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, tỷ lệ thuốc bảo vệ thực vật có gốc sinh học chiếm khoảng 15% lượng thuốc sử dụng trong canh tác, ngoài ra một số doanh nghiệp đã sử dụng các loại thiên địch trong phòng trừ sâu hại; Các công nghệ phân loại, bảo quản sản phẩm hiện đại cũng đã được nhập khẩu, áp dụng trong sản xuất...

Với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung hỗ trợ các địa phương trong tỉnh khảo sát, xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận vùng sản xuất NNUDCNC; Thẩm định, đánh giá các tiêu chí vùng sản xuất hoặc doanh nghiệp NNUDCNC; Xây dựng các bộ tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với sản xuất giống và trồng trọt, chăn nuôi một số đối tượng cây trồng vật nuôi chủ lực...

 

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Quy hoạch 'khu tập thể' cho gia súc

Quy hoạch 'khu tập thể' cho gia súc

Nhiều nơi ở Quảng Bình, gia súc được ưu tiên 'quy hoạch' nơi ở tập trung rất khang trang, sạch sẽ. Nhờ đó đã giảm được thiệt hại do mưa lũ, đói rét.

Truyền lửa nông nghiệp hữu cơ đến vùng đặc biệt khó khăn

Truyền lửa nông nghiệp hữu cơ đến vùng đặc biệt khó khăn

Nông nghiệp hữu cơ không xa lạ, mà chính là hiệu quả thiết thực, giải quyết hài hòa vấn đề môi trường, hiệu quả kinh tế bền vững cho bà con nông dân.