Thứ bảy, 21/07/2018 09:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012

24/09/2013, 09:28 (GMT+7)

Hôm qua 23/9, tại TP Nha Trang, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật hợp tác xã năm 2012...

Hôm qua 23/9, tại TP Nha Trang, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật hợp tác xã năm 2012 cho 20 HTX thuộc 8 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Hội nghị phổ biến Luật HTX cho 8 tỉnh

Luật HTX năm 2012 có 9 chương và 64 điều. Điểm mới Luật HTX năm 2012: những thành viên đóng góp vốn trong HTX thì gọi là thành viên HTX (Điều 2). Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có thể là thành viên HTX (Điều 13). Chủ nhiệm HTX nay gọi là Giám đốc HTX hoặc Tổng giám đốc HTX.

Luật mới này còn cho phép khi HTX phát triển ở trình độ cao hơn thì hình thành doanh nghiệp của HTX (Điều 3). Số vốn góp của các thành viên không vượt quá 20% vốn Điều lệ của HTX, trong khi đó Luật HTX năm 2003 quy định góp vốn theo quy định của Điều lệ hợp tác xã; mức vốn góp không vượt quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã.

Về trích lập quỹ đầu tư phát triển cũng quy định với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không thấp hơn 5% trên thu nhập của HTX; về thi đua khen thưởng hiện nay thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Được biết, ngày 1/7/2013, Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành, thay thế Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH12 ngày 26/11/2003.

KIM SƠ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận