Thả sò huyết đầm Ô Loan

06/05/2015, 09:56 (GMT+7)

Ban Quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Yên đã chọn 12 hộ ở xã An Hải, huyện Tuy An thả nuôi tại đầm Ô Loan gần 1.350 kg sò huyết giống, trọng lượng 1.200 - 1.300 con/kg. 

Năm 2014, dự án chọn 2 hộ ở xã An Hải thả nuôi thử nghiệm 2 ha sò huyết giống. Kết quả sau hơn 7 tháng nuôi, các hộ thu hoạch đạt trọng lượng từ 70 - 80 con/kg.

KIM SƠ
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận