Thứ tư, 23/05/2018 10:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế

25/04/2014, 08:45 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban.

Các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh làm Phó Trưởng ban chỉ đạo.

BCĐ Quốc gia về hội nhập quốc tế có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược, các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

BCĐ cũng có nhiệm vụ tổng hợp và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận