Thứ hai, 22/10/2018 10:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

10 năm và những đóng góp to lớn

07/11/2013, 10:15 (GMT+7)

Trong suốt 10 năm thành lập và không ngừng phát triển, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN đã trở thành nhà quân sư đắc lực, làm cầu nối liên kết giữa “4 nhà” trong SX gia cầm.

Ra đời với sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người SXKD gia cầm trên cả nước, trong suốt 10 năm thành lập và không ngừng phát triển, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN đã trở thành nhà quân sư đắc lực, làm cầu nối liên kết giữa “4 nhà” trong SX gia cầm.

Từ những khó khăn chồng chất

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN được thành lập theo quyết định số 38/2003/QĐ-BNV ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Ngày ấy, cơ sở vật chất của Hiệp hội còn quá nghèo nàn, trang thiết bị và kinh phí hoạt động hầu như không có.

Nhưng, chỉ sau 1 tháng thành lập thì dịch cúm gia cầm tràn vào nước ta, một Hiệp hội non trẻ phải gánh vác trên lưng những nhiệm vụ hết sức nặng nề, “chung lưng đấu cật” cùng các cơ quan Nhà nước và nhà nông phòng chống cúm, khôi phục và phát triển đàn gia cầm.

Mô hình nuôi gà J-Dabaco của Tập đoàn Dabaco (Bắc Ninh)

Khó khăn nhất là không có nguồn kinh phí, nhưng Ban lãnh đạo của Hiệp hội đã đoàn kết nhất trí với một quyết tâm cao, năng động, sáng tạo không biết mệt mỏi để tìm các giải pháp tài chính hoạt động và tham gia phòng chống dịch cúm bằng cách tăng cường mối quan hệ hợp tác đối ngoại, đối nội đặc biệt với các tổ chức quốc tế và các tổ chức, DN trong nước nên đã có nguồn lực tài chính hoạt động sôi nổi rộng khắp và liên tục 10 năm qua.

Những đóng góp lớn lao của Hiệp hội đối với sự phát triển của chăn nuôi gia cầm VN được thể hiện trên nhiều phương diện, đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác tư vấn; phản biện về các giải pháp phòng chống dịch cúm; các chính sách khuyến khích khôi phục phát triển chăn nuôi; các kiến nghị nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người SXKD gia cầm nói chung, của hội viên nói riêng, nên được Chính phủ, Bộ NN-PTNT các Bộ, ngành, cơ quan chức năng quan tâm xem xét và giải quyết.

"Quân sư" đắc lực

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người chăn nuôi, Hiệp hội đã đưa ra rất nhiều ý kiến, văn bản mang tính tư vấn và phản biện trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Trưởng BCĐ Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm.

Nhiều nội dung đã được chấp nhận, góp phần phòng chống dịch cúm, khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững như: Cấm xem xét lại việc tiêu hủy đàn gia cầm với bán kính 3 km từ ổ dịch và cấm vận chuyển thức ăn, sản phẩm gia cầm trên phạm vị cả nước;

Đề nghị hỗ trợ đàn gia cầm bị dịch phải tiêu hủy từ 50 - 70% giá trị và 100% kinh phí phòng chống dịch; khoanh nợ, giãn nợ, xóa lãi xuất ngân hàng đối với đàn gia cầm bị tiêu hủy; sớm quy hoạch khu vực giết mổ và chế biến sản phẩm gia cầm tập trung;

Giảm thuế suất hoặc thuế suất bằng 0 khi nhập khẩu nguyên liệu TĂCN để giảm giá thành thức ăn; đầu tư thỏa đáng cho ngành thú y, đảm bảo ngang tầm với các nước trong khu vực…

Đầu mối chuyển giao TBKT

Để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm khôi phục và phát triển gia cầm và chăn nuôi an toàn sinh học, một trong những biện pháp hàng đầu là nâng cao nhận thức của người dân bằng tập huấn.

Hiệp hội đã phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt các tổ chức phi Chính phủ, có dự án liên quan đến phòng chống cúm gia cầm như: Hội đồng xuất khẩu gia cầm và trứng Hoa Kỳ, Viện Phát triển giáo dục Hoa Kỳ (AED), Cục Chăn nuôi, Cục Thú y… tổ chức thành công 385 lớp tập huấn cho 9.954 học viên là người chăn nuôi gia cầm thương mại quy mô vừa và nhỏ về biện pháp phòng chống dịch cúm, khôi phục và phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững.

Song song với đó, Hiệp hội cũng tích cực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ kinh phí và tổ chức thành công 16 hội thảo Quốc gia với 2.500 người tham dự...

Những thành tích mà Hiệp hội đạt được trong 10 năm qua là rất lớn, song vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục như: Mối quan hệ giữa lãnh đạo Hiệp hội với hội viên còn hạn chế, đặc biệt là việc tổ chức SXKD, hoạt động của các CLB còn thiếu kinh nghiệm. Khó khăn lớn là sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đối với tổ chức hội, Hiệp hội chưa được nhiều nên hoạt động còn nhiều hạn chế.

Đến nay Hiệp hội đã có 260 hội viên gồm các đơn vị nghiên cứu, SXKD, nhà khoa học, quản lý và SXKD gia cầm; 2 chi hội, 1 trung tâm trực thuộc, 1 văn phòng đại diện tại TPHCM, 5 hiệp hội cấp tỉnh là thành viên.

Song song việc phát triển hội viên, năm 2004 Hiệp hội trở thành hội viên chính thức của Phòng Thương mại & Công nghiệp VN, năm 2005 Hiệp hội gia nhập Liên đoàn SX gia cầm ASEAN, năm 2006 Hiệp hội gia nhập Hiệp hội Gia cầm thế giới.

PHÚC MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận