Thứ bảy, 16/02/2019 11:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

1.402 tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM

20/12/2013, 08:31 (GMT+7)

Đến nay toàn tỉnh Trà Vinh có 85/85 xã hoàn thành việc lập và phê duyệt đề án, 4 huyện (Trà Cú, Càng Long, Duyên Hải và Cầu Kè) hoàn thành đề án xây dựng NTM giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Ông Huỳnh Kim Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Trà Vinh, cho biết, Văn phòng Điều phối tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh thực hiện 22 chuyên mục về xây dựng NTM; Báo Trà Vinh xây dựng chuyên trang xây dựng NTM, cấp phát 104.085 tài liệu tuyên truyền về xây dựng NTM.

Tổ chức 85 lớp tập huấn về công tác xây dựng NTM cho 3.400 lượt cán bộ nguồn làm công tác xây dựng NTM cấp tỉnh. Tập huấn cho cán bộ cấp huyện và 17 xã điểm về quản lý vốn đầu tư, quản lý quy hoạch SX, lập đề án NTM. Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011 - 2015 với chủ đề "Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Tổ chức huy động nguồn lực huy động xây dựng NTM trong 3 năm đạt 1.402,4 tỷ đồng, trong đó: vốn dân đóng góp 199,9 tỷ đồng, vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM 63,7 tỷ đồng, ngân sách địa phương 142 tỷ đồng, tín dụng 248,1 tỷ đồng, DN 31,4 tỷ đồng, lồng ghép 717,3 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này tỉnh đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng 1.438,1 km đường giao thông và 402 cầu nông thôn, nâng cấp, cải tạo và duy tu sửa chữa hệ thống GTNT.

Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh có 85/85 xã hoàn thành việc lập và phê duyệt đề án, 4 huyện (Trà Cú, Càng Long, Duyên Hải và Cầu Kè) hoàn thành đề án xây dựng NTM giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

Riêng xã Mỹ Long Nam (Cầu Ngang, mô hình thí điểm của Trung ương), Phú Cần (huyện Tiểu Cần) và Long Đức (thành phố Trà Vinh) đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2015, Trà Vinh phấn đấu có 20% số xã đạt tiêu chí NTM.

K.NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận