Thứ tư, 20/06/2018 10:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

33/117 xã đạt 10-14 tiêu chí

23/07/2013, 12:53 (GMT+7)

Hiện đã có 33/117 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (tăng thêm 20 xã so với năm 2012); 66/117 xã đạt 5 -9 tiêu chí (giảm 7 xã so với năm 2012); 18/117 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 13 xã so với năm 2012).

Trong 6 tháng đầu năm 2013, nhờ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ngày càng nhận thức được mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Chương trình đã trở thành một cuộc vận động với quy mô lớn, huy động toàn bộ các lực lượng của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM đang được phát huy, thể hiện sự đồng tình hưởng ứng cao trong các hoạt động xây dựng NTM như: hiến đất, hiến tài sản, tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp công sức xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội khác.

Từ đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM cần được nhân rộng như: Mô hình “3 sạch” của Hội LHPN tỉnh, mô hình huy động nguồn lực xây dựng NTM của huyện Hải Lăng, mô hình chăm lo xây dựng hạ tầng NTM của Hội Nông dân xã Triệu Đông (Triệu Phong)... Bên cạnh đó, hệ thống chỉ đạo, quản lý NTM từ cấp tỉnh đến tận thôn, bản đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định.

Hiện trạng NTM của tất cả các xã đã có nhiều chuyển biến rõ nét so với thời điểm cuối năm 2012, bình quân các xã tăng từ 1-3 tiêu chí, nhiều xã đã đạt được các tiêu chí về thu thập, lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Hiện đã có 33/117 xã đạt 10 - 14 tiêu chí (tăng thêm 20 xã so với năm 2012); 66/117 xã đạt 5 -9 tiêu chí (giảm 7 xã so với năm 2012); 18/117 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 13 xã so với năm 2012).

TÂN LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận