Thứ tư, 26/09/2018 07:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

7 mục tiêu trọng tâm năm 2012 của TTKN Long An

29/06/2012, 12:26 (GMT+7)

Một là, tập trung công tác quảng bá ứng dụng nhanh, rộng chủng loại giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao.

Một là, tập trung công tác quảng bá ứng dụng nhanh, rộng chủng loại giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao. Trong đó, tập trung thực hiện chương trình phát triển giống cây trồng, vật nuôi, hoạt động dịch vụ cung ứng giống, chương trình xây dựng vùng lúa chất lượng cao của ngành và các chương trình khuyến nông quốc gia.

Hai là, nâng cao trình độ SX của nông dân về quản lý và kỹ thuật theo hướng ứng dụng các biện pháp thâm canh trên lĩnh vực trồng trọt và công nghiệp trên lĩnh vực chăn nuôi để tăng năng suất, chất lượng nông sản có giá trị cạnh tranh cao, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người SX. Trong đó, tập trung các biện pháp ứng dụng giống, cơ giới hóa trang thiết bị chuyên dùng, công nghệ sinh học qua chương trình xây dựng các “cánh đồng mẫu lớn” và các chương trình phối hợp, hợp tác với các đơn vị SXKD theo hướng “liên kết 4 nhà”.

Ba là, quảng bá và hướng dẫn áp dụng rộng các biện pháp phòng chống dịch hại, ngăn chặn các yếu tố gây ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; khai thác hiệu quả các hoạt động thuộc dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, dự án khắc phục cúm gia cầm.

Bốn là, ưu tiên nhân lực thực hiện các hoạt động khuyến nông tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, cải thiện SX, đời sống cho bộ phận nông hộ nghèo, củng cố công tác tổ chức và chất lượng đào tạo các khóa dạy nghề.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu, thực nghiệm chọn lọc các mô hình chuyển đổi cơ cấu SX có hiệu quả cao và ổn định. Trong đó, trọng tâm là các hướng dịch chuyển cây trồng, vật nuôi theo phương thức luân canh, khai thác nguồn quỹ đất vườn và hình thành các vùng SX cây trồng, vật nuôi mới tại các khu vực tiềm năng.

Sáu là, tiếp tục nâng cao hiệu quả và phạm vi hoạt động tư vấn, dịch vụ khuyến nông.

Bảy là, xây dựng đề xuất lãnh đạo tỉnh, ngành chủ quản và thực hiện đề án cải thiện tổ chức hệ thống khuyến nông viên xã, phường, thị trấn.

DƯƠNG VĂN TUẤN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận