Thứ hai, 14/10/2019 03:09 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

98 lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm tại Bộ Tài nguyên - Môi trường

31/07/2019, 16:47 (GMT+7)

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường xem xét không bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp không đáp ứng yêu cầu.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo văn bản do Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương ký, cơ quan này phát hiện việc bổ nhiệm 98 lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn tại Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Cụ thể, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/9/2018 của Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Kết luận thể hiện, Bộ Tài nguyên - Môi trường trong quá trình thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn tồn tại, thiếu sót về điều kiện, tiêu chuẩn.

Cụ thể, có 1 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị; 4 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính hoặc tương đương; 36 trường hợp chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng hoặc tương đương (trong đó có 3 trường hợp thiếu tại thời điểm bổ nhiệm).

Một số lao động hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị sự nghiệp công lập nhưng được bổ nhiệm chức vụ quản lý (đến thời điểm kiểm tra không còn giữ chức vụ); 2 trường hợp tuyển dụng công chức không qua thi năm 2011, 2012 không đúng thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên - Môi trường có 98 lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiểm tra 28 kỳ xét tuyển viên chức của 12 đơn vị sự nghiệp công lập, kết quả tuyển dụng được 235 người. Qua thanh tra cho thấy một số đơn vị không xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng trước khi tổ chức tuyển dụng; một số đơn vị thực hiện thông báo tuyển dụng, nhận hồ sơ dự tuyển chưa đảm bảo theo quy định; thành lập Hội đồng xét tuyển và Ban kiểm tra, sát hạch trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển; câu hỏi phỏng vấn không có đáp án...

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý... đi đào tạo, bồi dưỡng, thời gian bổ sung, hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu hoàn thành trong năm 2019. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Kết luận thanh tra để có hình thức xử lý phù hợp.

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị xem xét không bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Đối với 4 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt không có văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng và 1 trường hợp tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền, đề nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường rà soát xử lý theo hướng dẫn tại Kết luận c số 43-TB/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư. 

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận