Thứ hai, 22/10/2018 08:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số VN lần thứ nhất

13/05/2010, 19:24 (GMT+7)

Chiều 13/5, Đại hội Đại biểu Toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp.

* KHEN THƯỞNG, TRAO TẶNG DANH HIÊU CHO CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC

* THÔNG QUA QUYẾT TÂM THƯ ĐẠI HỘI

Chiều 13/5, Đại hội Đại biểu Toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất đã kết thúc tốt đẹp. Lễ bế mạc có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng…

>> Đại biểu các dân tộc hội tụ tại Thủ đô

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, với nhiệt huyết và trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển các dân tộc, Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Đại hội với chủ đề “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, nêu cao quyết tâm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thủ tướng trao tặng cho UBDT

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất là mốc son mới trong chặng đường phát triển các dân tộc Việt Nam.

Đại hội tin tưởng rằng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội cùng các cấp, các ngành, đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hăng hái tuyên truyền nội dung của Đại hội nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về Công tác dân tộc; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là chủ thể, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIÊM UBDT GIÀNG SEO PHỬ: ĐẠI HỘI LÀ TIẾNG NÓI CÔNG KHAI, DÂN CHỦ

Sau khi kết thúc Lễ bế mạc Đại hội, đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử đã có buổi họp báo công bố kết quả Đại hội. Bộ trưởng khẳng định, Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp, quy mô nhất và đầy đủ sắc tộc, tôn giáo nhất trong lịch sử. Đại hội là biểu tượng của khối Đại đoàn kết dân tộc, là tiếng nói dân chủ, đại biểu tham gia được nói lên tâm tư nguyện vọng, ước muốn và được giao lưu văn hóa các vùng miền với nhau, thể hiện sự gắn bó đoàn kết của các dân tộc anh, em nước Việt.

Tại lễ bế mạc, Đại hội cũng cũng trao tặng danh hiệu cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của Chủ tịch nước. Cụ thể, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho Uỷ ban Dân tộc; phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho nhân dân và LLVT huyện Kì Sơn, Nghệ An và ông Vừ Chông Pao, Nguyên Chủ tịch UBMT Tổ quốc VN huyện Kỳ Sơn, Nghệ An; phong tặng Anh hùng Lao động thời kì đổi mới cho nhân dân và cán bộ Nậm Can, huyện Sapa, Lào Cai; tặng thưởng Huân chương Lao động cho 4 tập thể, 3 cá nhân góp phần xây dựng CNXH, bảo vệ tổ quốc; tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 10 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể, 8 cá nhân trong việc phát huy khối Đại đoàn kết ở địa phương.

Tại lễ bế mạc, bản Quyết tâm thư cũng được thông qua, nêu bật những nhiệm vụ về các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường, an ninh – chính trị và trật tự xã hội… Toàn Đại hội quyết tâm đồng lòng thực hiện những nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

NHỮNG NHIÊM VỤ TRONG QUYẾT TÂM THƯ TẠI ĐẠI HỘI

Tuyệt đối trung thành với Đảng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về phát triển kinh tế, XĐGN và nâng cao đời sống: Đồng bào các dân tộc quyết tâm thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, XĐGN và nâng cao đời sống vùng dân tộc và miền núi của Đảng và Nhà nước; tranh thủ thời cơ, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm giàu; không trông chờ, ỷ lại; tăng cường giao lưu học hỏi, áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến.

Về giáo dục - đào tạo: Tích cực vận động con em đến trường; quyết tâm hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục trung học phổ thông; tích cực học tập nâng cao trình độ; thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Về y tế: Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và cán bộ y tế cấp cơ sở, phấn đấu 100% các xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt các chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; từ bỏ các tập quán lạc hậu trong hôn nhân, sinh đẻ; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào; phòng chống, ngăn chặn và đẩy lùi các dịch bệnh xã hội

Về văn hóa: Giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; kiên quyết xóa bỏ mọi hủ tục, tập quán lạc hậu; xây dựng gia đình văn hóa, làng bản văn hóa.

Về bảo vệ tài nguyên - môi trường: Làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, nhất là tài nguyên, môi trường rừng, đất, nước và các hệ sinh thái vùng đầu nguồn, môi trường sống. Chủ động phòng chống thiên tai và biến đối khí hậu;

Về bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, giữ vững an ninh trật tự bản làng, an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Về củng cố và xây dựng hệ thống chính trị: Củng cố và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở; nâng cao trình độ cán bộ vùng dân tộc và miền núi; xây dựng đội ngũ trí thức, cán bộ người dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức công tác dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

(Trích Quyết tâm thư Đại hội ĐB TQDTTS Lần thứ 1)

Một số hình ảnh do PV NNVN ghi lại: 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử công bố kết quả đại hội

Quang cảnh đại hội

Báo NNVN được nhiều đại biểu ưa thích

Đại biểu trẻ tuổi nhất đại hội

TRỌNG NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận