Thứ hai, 16/07/2018 04:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bến Tre: Dự án DBRP trang bị báo NNVN

08/09/2010, 10:02 (GMT+7)

Từ ngày 1/9/2010, Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn Bến Tre (DBRP) đã trang bị Báo NNVN cho các thành viên của dự án ở 50 xã thuộc 8 huyện trong tỉnh để cập nhật thông tin thị trường nông thôn thường xuyên. Mục tiêu cốt lõi của dự án này là xóa nghèo bền vững và công bằng cho người nghèo ở nông thôn Bến Tre.

Dự án gồm 4 hợp phần chính: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các dịch vụ kinh doanh ở nông thôn, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho người nghèo và điều phối quản lý dự án. Đây là dự án do Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ, với tổng vốn trên 23 triệu USD, kể cả vốn đối ứng.

THẠCH THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận