Thứ hai, 15/10/2018 07:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Định: Đẩy nhanh quy hoạch xây dựng NTM

04/11/2011, 11:08 (GMT+7)

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ, hướng dẫn công tác quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị đánh giá tiến độ, hướng dẫn công tác quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 77/129 xã khu vực nông thôn đã hoàn thành việc khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về MTM. Trong đó, các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Hoài Nhơn đã có 100% số xã hoàn thành xong việc khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo các tiêu chí quy định. Trong năm 2011, tại 11 huyện, TP của tỉnh sẽ có 64 xã thực hiện xong việc lập quy hoạch chung xây dựng NTM, gồm 4 xã điểm của tỉnh và 60 xã của các địa phương.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của lãnh đạo UBND các xã khu vực nông thôn đã nêu lên những tồn tại, khó khăn trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí và công tác quy hoạch xã NTM. Nhiều xã còn bị động trong việc triển khai quy hoạch, chưa hiểu rõ phương pháp thu thập, đánh giá số liệu khảo sát về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng tư vấn quy hoạch còn khá mỏng, thiếu kinh nghiệm; cán bộ và nhân dân ở khu vực nông thôn chưa tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng NTM.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM, các ngành chức năng của tỉnh phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các xã khu vực nông thôn đẩy nhanh công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí, đồng thời, nhanh chóng triển khai lập quy hoạch chung xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu trong năm 2011 này, 64 xã khu vực nông thôn thực hiện xong việc quy hoạch để có cơ sở để đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

N. HÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận