Thứ tư, 19/09/2018 05:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bón phân Đầu Trâu cho ngô ở Thanh Hóa

31/10/2014, 08:11 (GMT+7)

Đó là trường hợp 10 hộ nông dân đã tham gia trình diễn phân Đầu Trâu trên ruộng ngô của họ tại thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Vụ ngô đông 2011 - 2012, Trạm Khuyến nông huyện Thiệu Hóa được sự hỗ trợ của Cty Thái Sơn đã tổ chức bà con làm trình diễn phân Đầu Trâu trên quy mô 10 hộ. Sử dụng giống ngô 30T60. Kỹ thuật làm đất, mật độ gieo cấy đồng đều.

Chỉ có khác nhau về chủng loại phân bón. Nền phân thâm canh của bà con đã áp dụng bón 18 kg urê, 30 kg super lân và 8 kg phân kali cho 1 sào Trung bộ 500 m2.

+Cách bón: Bón lót toàn bộ số phân lân cùng với 1/3 lượng phân đạm (6 kg urê) và 1/3 lượng phân lân (2,7 kg)/500 m2. Bón thúc lần 1 lúc ngô được 3 - 5 lá, bón 1/3 lượng urê và 1/3 lượng kali.

16-10-55_dm-vng-4616-10-55_npk-25-20-10-te

Thúc lần 2, lúc ngô được 7 - 9 lá, bón hết số phân còn lại. Tổng lượng phân bón nói trên tính ra nguyên chất tương đương 166 kg N + 96 kg P205 và 96 kg K20/ha.

Ở nền trình diễn phân Đầu Trâu sử dụng 16 kg phân NPK Agrotain (25-20-10+TE), 5 kg Ngô 2 (18-4-20+TE) và 6 kg Đạm vàng 46A+.

 Cách bón: Bón lót 6 kg Agrotain và 3 kg urê 46A+. Bón thúc lần 1 lúc ngô được 3 - 5 lá, 3 kg 46A+. Bón thúc lần 2 lúc ngô được 7 - 9 lá, lượng bón 10 kg NPK Agrotain. Thúc lần 3 giai đoạn trổ cờ, bón 5 kg phân NPK Ngô 2.

Tổng lượng phân nói trên tương đương 153 kg N+ 68 kg P205 và 52 kg K20/ha. Tính ra nền phân của bà con nông dân bón nhiều hơn phân Đầu Trâu là 13 kg N, tương đương với 28 kg phân urê, 28 kg P205, tương đương với 175 kg super lân và 44 kg K20, tương đương vói 73 kg phân KCL/ha.

Khi tính hiệu quả kinh tế thấy rằng nền phân Đầu Trâu tiết kiệm được phân bón, thuốc BVTV và cả công lao động. Nếu tính cả công lao động thì sử dụng phân Đầu Trâu mỗi sào Trung bộ 500 m2 còn lời được 539.300 đ (trên 1 ha lời được 10.786.000 đ). Trong lúc đó ở nền phân đối chứng bị lỗ 478.000 đ/sào 500 m2 (lỗ 9.560.000 đ). Nếu sử dụng lao động của gia đình thì nền bón phân Đầu Trâu lãi được 28.500.000 đ/ha và nền đối chứng lãi được 21.240.000 đ/ha (kém nền phân Đầu Trâu 7.260.000 đ/ha).

Lượng phân bà con bón cao hơn phân Đầu Trâu tương đương với lượng phân bón đủ cho 1 ha lạc trên vùng đất xám.

+Kết quả: Ở ruộng đối chứng tính bình quân cả 10 hộ đạt năng suất 7.260 kg ngô hạt, còn ruộng trình diễn phân Đầu Trâu thu được 8.110 kg ngô hạt/ha. Tăng hơn ruộng đối chứng của bà con là 850 kg ngô/ha.

Tính hiệu quả kinh tế thì thấy, riêng tiền phân, nền đối chứng đã chi thêm so với phân Đầu Trâu là 650.000 đ/ha, đồng thời do năng suất ngô nền đối chứng thấp hơn nền phân Đầu Trâu là 850 kg/ha.

Vì vậy nền trình diễn phân Đầu Trâu có tiền lãi cao hơn nền phân của nông dân là 6.600.000 đ/ha. Rõ ràng sử dụng phân Đầu Trâu bón cho ngô lượng bón ít hơn nhưng năng suất ngô cao hơn (850 kg) và hiệu quả cao hơn, do lãi ròng thu được cao hơn (6,6 triệu đ/ha).

Một trình diễn khác cũng do Trạm Khuyến nông huyện Hoằng Hóa thực hiện tại xã Hoằng Khánh từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2012 với giống ngô NK 6326.

Tại điểm trình diễn này, ruộng đối chứng của nông dân vẫn bón lượng N bằng với nền đối chứng ở Thiệu Hóa, nhưng lượng lân (P205) giảm xuống rất nhiều.

Tổng lượng phân nền đối chứng nông dân sử dụng ở Hoằng Hóa là 166 kg N + 38 kg P205 + 84 kg K20/ha. Tổng lượng phân nền trình diễn tại Hoằng Hóa là 148 kg N + 64 P205 + 50 kg K20/ha.

Như vậy nền phân của nông dân ở đây cao hơn nền phân Đầu Trâu là 18 kg N, tương đương với 39 kg urê và 34 kg K20, tương đương với 57 kg kali/ha. Nhưng lượng phân lân lại ít hơn nền phân Đầu Trâu là 26 kg P205, tương đương với 162 kg super lân/ha.

Khi đo đếm chiều cao cây ngô cho thấy nền sử dụng phân Đầu Trâu có chiều cao ngô cao hơn nền đối chứng từ 15 - 20 cm. Nền bón phân Đầu Trâu làm cho ngô chín sớm hơn 5 ngày, số bắp nhiều hơn, số hạt chắc trên/hàng cũng nhiều hơn 4 hạt dẫn đến năng suất thực thu cao hơn đối chứng là 12 tạ hay 1.200 kg/ha (1,2 tấn/ha).

GS MAI VĂN QUYỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận