| Hotline: 0983.970.780

Cần giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch

Thứ Sáu 05/06/2020 , 08:18 (GMT+7)

Đó là khuyến cáo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin ngày 4/6 về giám sát chất lượng nước trong tháng 5.

Lấy mẫu quan trắc chất lượng nước tại trạm bơm Thủy Châu 1

Lấy mẫu quan trắc chất lượng nước tại trạm bơm Thủy Châu 1

Theo bản tin giám sát, dự báo chất lượng nước hồ Tả Trạch và khu vực hạ du, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp cho khu vự tỉnh Thừa Thiên Huế của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên cho thấy các mẫu quan trắc chất lượng nước trong tháng 5 tại khu vực Tả Trạch gồm 16 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích thì chất lượng nước đầu tháng 5 tại 16 vị trí đều đảm bảo yêu cầu cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tại một số vị trí quan trắc có một số chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép nhưng ở mức thấp.

Tuy nhiên đến cuối tháng 5 chất lượng nước quan trắc trong lưu vực thì có 6/16 vị trí giảm hơn so với đợt quan trắc trước, đặc biệt tại vị trí trạm bơm Thủy An nước bị ô nhiễm, không đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, theo kết quả quan trắc chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng (TSS) tại cả 6 vị trí trạm bơm (từ VT10-VT16) gồm các trạm bơm Thủy An, Thủy Châu 1, Thủy Lương 2, Thủy Phù 2, Đông Quao, Phú Dương và trạm bơm Thủy Thanh 2 đều vượt quá giới hạn cho phép.

Hiện tại trong lưu vực lấy mẫu quan chắc chất lượng nước người dân đã gieo sạ xong vụ hè thu, lúa bắt đầu sinh trưởng, nước được cho vào ruộng để tưới dưỡng cho cây lúa.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo, các đơn vị quản lý trong quá trình lấy nước từ các trạm bơm để cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cần có các biện pháp xử lý giảm thiểu lượng chất rắn lơ lửng trong nước.

Đồng thời cần có biện pháp giám sát chặt chẽ nguồn nước xả thải từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi để hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Cao Bằng tiêm thí điểm vacxin đậu dê phòng bệnh viêm da nổi cục

Cao Bằng tiêm thí điểm vacxin đậu dê phòng bệnh viêm da nổi cục

Trước thực trạng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò diễn biến phức tạp, tỉnh Cao Bằng tổ chức tiêm thí điểm vacxin đậu dê để đánh giá hiệu quả.

Hà Nội thử nghiệm 54 tiến bộ kỹ thuật giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV

Hà Nội thử nghiệm 54 tiến bộ kỹ thuật giảm thiểu sử dụng thuốc BVTV

Năm 2020, Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội thực hiện 54 thử nghiệm, trong đó trên rau 41, cây ăn quả, chè 13 nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV.