Thứ ba, 19/06/2018 12:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cấp giấy chứng nhận cho 17 cơ sở sản xuất vải thiều VietGAP

02/07/2013, 09:39 (GMT+7)

Việc cấp giấy chứng nhận này sẽ giúp xã viên tham gia sản xuất được sử dụng logo vải thiều an toàn do Cục Sở hữu trí tuệ cấp...

Ban quản lý dự án Nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học (Dự án QSEAP - Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang) vừa tổ chức cấp giấy chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP cho 17 tổ, nhóm và hợp tác xã sản xuất vải thiều năm 2013.

Cụ thể là: Huyện Lục Ngạn gồm hợp tác xã Kim Thạch 1 và Kim Thạch 2 thuộc xã Thanh Hải; nhóm sản xuất của xã Phượng Sơn; nhóm sản xuất thôn Hiệp Tân 1, 2, 3, 4, 5 và hợp tác xã Hồng Xuân của xã Hồng Giang; nhóm sản xuất thôn Áp của xã Tân Quang; nhóm sản xuất thôn Cầu Cao của xã Quý Sơn. Huyện Tân Yên có nhóm sản xuất Lân Thịnh 1, 2, 3, 4, 5 của xã Phúc Hòa.

Việc cấp giấy chứng nhận này sẽ giúp xã viên tham gia sản xuất được sử dụng logo vải thiều an toàn do Cục Sở hữu trí tuệ cấp, từ đó khẳng định uy tín, chất lượng của vải thiều nhằm ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm cả ở trong nước và quốc tế.

THANH PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận