| Hotline: 0983.970.780

Chất lượng nước tại Cầu Đỏ đảm bảo cho sinh hoạt

Thứ Ba 02/07/2019 , 08:50 (GMT+7)

Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000mg/l) nên có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng.

14-06-38_nh
Hệ thống thủy lợi An Trạch.

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên, số liệu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch (TP Đà Nẵng) phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019 ngày 15, 16/6 tại 7 vị trí lấy mẫu cho thấy: Độ mặn quan trắc tại vị trí nhà máy nước Cầu Đỏ (VT3) là 10 mg/l thấp hơn so với mức cho phép để lấy nước sinh hoạt là 250mg/l.

Với mức này có thể sử dụng để cung cấp cho đầu vào của nhà máy nước. Tuy nhiên do thời tiết dự báo còn nắng nóng nên khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Tại các vị trí trạm bơm Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan (VT5, VT6, VT7) độ mặn đo được bằng 0, thấp hơn so với mức cho phép (1.000mg/l) nên có thể sử dụng nước để bơm nước tưới cho cây trồng. Về chất lượng nước ở các vị trí quan trắc khá tốt, không có dấu hiệu bị ô nhiễm..

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên cho biết, lúa hè thu của TP Đà Nẵng đang trong giai đoạn phát triển nên cần cung cấp nước thường xuyên. Tình hình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt.

Hiện có 3 nguồn xả thải chính vào hệ thống gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Đỏ (VT3); từ hồ Khuê Trung, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Hòa Xuân (VT2) và các nguồn khác từ hệ thống xả thải của TPĐà Nẵng, đổ ra rải rác dọc sông Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, sông Hàn.

Từ dự báo tình hình chất lượng nước từ 28/6 - 3/7, so sánh kết quả dự báo với QCVN08-MT:2015/BTNMT, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên đề xuất: Độ mặn tại VT3, điểm lấy nước vào nhà máy nước Cầu Đỏ theo dự báo chủ yếu xấp xỉ và thấp hơn ngưỡng cho phép để lấy nước sinh hoạt (0,25g/l) nên có thể cấp nước bình thường.

Tuy nhiên để chủ động nguồn nước cấp cho nhà máy khuyến nghị đơn vị quản lý tiếp tục quan sát và có kế hoạch vận hành trạm bơm bổ sung từ đập dâng An Trạch khi cần thiết, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Tại các vị trí trạm bơm (Miếu Ông, Cẩm Toại, Túy Loan), độ mặn ở dưới ngưỡng cho phép (1.000mg/l) nên có thể vận hành để bơm tưới cho cây trồng.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Tiêm phòng diện rộng vacxin viêm da nổi cục

Tiêm phòng diện rộng vacxin viêm da nổi cục

Từ hôm nay (2/3), các địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu triển khai tiêm phòng diện rộng vacxin viêm da nổi cục cho hơn 46.000 con trâu, bò.

Khắc phục yếu tố dinh dưỡng hạn chế tăng sức khỏe đất trồng

Khắc phục yếu tố dinh dưỡng hạn chế tăng sức khỏe đất trồng

Đất khỏe cây trồng sẽ khỏe, cây trồng khỏe thì con người khỏe nên sức khỏe đất trồng ngày càng trở nên quan trọng.