Thứ ba, 21/08/2018 03:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính phủ gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

23/02/2010, 09:21 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 12/2010/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 12/2010/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010. Quyết định nêu rõ việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, số thuế được gia hạn là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán năm 2010. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế tạm tính theo từng lần phát sinh và số thuế quyết toán của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đó. Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da giày, dép là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế thu nhập doanh nghiệp quyết toán niêm yết năm 2010 tính trên thu nhập của các hoạt động này. Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể. Theo đó, số thuế tính tạm nộp của quý 1 năm 2010 được gia hạn nộp chậm nhất đến ngày 30/7/2010; số thuế tính nộp của quý 2 năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/10/2010, quý 3 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 31/1/2011; quý 4 năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/4/2011. Số thuế nộp theo quyết toán năm 2010 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến ngày 30/6/2011. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh thì doanh nghiệp tự xác định thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 3 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(Theo TTXVN)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận