Thứ năm, 15/11/2018 07:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cơ quan có thẩm quyền đăng kiểm tàu cá

24/11/2011, 12:06 (GMT+7)

Cơ quan nào có thẩm quyền đăng kiểm tàu cá?

* Cơ quan nào có thẩm quyền đăng kiểm tàu cá?

Trả lời: Theo Điều 8, 9, Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ trưởng Bộ NN - PTNT về việc ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá và Điều 6 Thông tư số 24/2011/TT- BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ NN - PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết số 57/NQ - CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ thì thẩm quyền đăng kiểm tàu cá được quy định như sau: 1. Bộ NN - PTNT thực hiện việc đăng kiểm đối với: a) Tàu cá của Việt Nam khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam; b) Tàu cá nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam (kiểm tra lần đầu); c) Tàu kiểm ngư; d) Tàu nghiên cứu, điều tra, thăm dò, nguồn lợi thủy sản. 2. Sở NN – PTNT (Chi cục Quản lý về khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy) thực hiện việc đăng kiểm đối với: a) Tàu cá của địa phương mình có chiều dài đường nước thiết kế dưới 20m; b) Tàu cá thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh khác hết hạn đăng kiểm đến kiểm tra gia hạn; c) Tàu cá của các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ NN - PTNT và của Bộ, ngành khác; các đơn vị vũ trang nhân dân làm kinh tế; d) Tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế từ 20m trở nên nếu có đủ các điều kiện sau: - Cơ quan đăng kiểm tàu cá của tỉnh phải có tối thiểu 01 kỹ sư vỏ tàu và kỹ sư máy tàu; có đủ các trang thiết bị kiểm tra an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật; - Địa phương nào chưa có đủ các điều kiện như trên, việc đăng kiểm tàu cá có chiều dài đường nước thiết kết tư 20m trở lên tại địa phương đó sẽ được phân công cho Cơ quan Đăng kiểm tàu cá tỉnh gần nhất có đủ điều kiện theo quy định thực hiện. - Tàu cá được đóng mới, cải hoán, sửa chữa ở tỉnh nào thì được kiểm tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho tàu cá tại đơn vị đăng kiểm có thẩm quyền tại tỉnh đó.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận