Thứ bảy, 22/09/2018 08:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công việc phòng chống lụt, bão

08/10/2012, 09:59 (GMT+7)

Chống lụt, bão gồm những công việc gì?

* Chống lụt, bão gồm những công việc gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 19 Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993, việc chống lụt, bão bao gồm:

1. Phát tin báo lụt, bão; quyết định cảnh báo, báo động lụt, bão; quyết định huy động khẩn cấp; quyết định biện pháp khẩn cấp về chống lụt, bão;

2. Bảo đảm thông tin, liên lạc chỉ huy thông suốt;

3. Kịp thời triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu chống lụt, bão;

4. Bảo vệ và cứu hộ các công trình phòng, chống lụt, bão đang bị sự cố hoặc có nguy cơ gây ra tai hoạ;

5. Cấp cứu người bị nạn; sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân;

6. Bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội trong vùng có lụt, bão;

7. Hướng dẫn nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái và đề phòng dịch bệnh tại vùng có lụt, bão và ở khu vực dân sơ tán.

* Việc khắc phục hậu quả lụt, bão gồm những công việc gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 25 Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão năm 1993, việc khắc phục hậu quả lụt, bão bao gồm:

1. Cứu hộ người và tài sản;

2. Kịp thời cứu trợ, giúp đỡ và ổn định đời sống cho nhân dân vùng bị lụt, bão gây thiệt hại;

3. Thực hiện các biện pháp để nhanh chóng phục hồi sản xuất;

4. Thực hiện vệ sinh môi trường sinh thái, chống dịch bệnh;

5. Sửa chữa các công trình phòng, chống lụt, bão và các công trình hạ tầng bị hư hỏng;

6. Điều tra, thống kê thiệt hại.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận