Thứ ba, 19/02/2019 03:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Để gà hậu bị nhanh đẻ

06/12/2011, 09:44 (GMT+7)

Gà hậu bị (gà giò) là giai đoạn sinh trưởng chuyển tiếp từ gà úm lên gà đẻ trong chăn nuôi gà sinh sản và gà lấy trứng thương phẩm.

Gà hậu bị (gà giò) là giai đoạn sinh trưởng chuyển tiếp từ gà úm lên gà đẻ trong chăn nuôi gà sinh sản và gà lấy trứng thương phẩm.

Đây là giai đoạn sinh trưởng đặc biệt, người chăn nuôi cần lưu ý nuôi đúng qui trình kỹ thuật gà sẽ nhanh đẻ, đẻ trứng đều, tỷ lệ đẻ cao, thời gian đẻ kéo dài, chất lượng trứng giống và trứng thương phẩm tốt.

Xin giới thiệu kinh nghiệm nuôi gà hậu bị nhanh đẻ, đẻ đều, sản lượng trứng cao của gia đình ông Nguyễn Hạnh Kiểm, thôn Đông, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang:

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo Nông nghiệp VN số 242 ra ngày 06/12/2011)

KS NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận