Thứ sáu, 20/09/2019 04:15 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Điểm sáng Hương Minh

01/01/2015, 08:15 (GMT+7)

Bắt tay xây dựng NTM với nhiều khó khăn nhưng đến nay xã Hương Minh, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. 

Điểm sáng Hương Minh
Mô hình chăn nuôi liên kết của ông Trần Quốc Lâm, thôn Hợp Lý (xã Hương Minh) cho thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm

Đây cũng là xã miền núi đầu tiên của huyện Vũ Quang chạm đích NTM năm 2014.

Kể từ khi bắt tay vào cuộc xây dựng NTM, bên cạnh việc tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, Hương Minh xác định công tác tuyên truyền, vận động là mấu chốt.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Chủ tịch UBND xã Hương Minh, cho rằng: “Với những khó khăn đặc thù nên việc xây dựng NTM, hoàn thành các tiêu chí ở những xã miền núi không hề đơn giản. Tuyên truyền để người dân hiểu và cùng đóng góp xây dựng NTM, vừa góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và cũng là phục vụ lợi ích của bản thân là việc khó.

Vì vậy, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để đôn đốc, chỉ đạo kịp thời tới từng thôn, xóm; đồng thời xác định tiêu chí nào cần làm trước, tiêu chí nào làm sau. Qua đó, các chi bộ, chính quyền thôn đều phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM”.

"Những kết quả có được hôm nay sẽ là kinh nghiệm để Vũ Quang tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động sức mạnh tập thể và mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc xây dựng NTM. Ngoài xã Hương Minh đã chạm đích, huyện có kế hoạch và dồn mọi điều kiện để xã Ân Phú và Đức Lĩnh về đích năm 2015”, ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang.

Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân cũng được xã quan tâm. Đến nay, Hương Minh đã xây dựng được 3 mô hình nuôi lợn quy mô từ 500 con trở lên và 15 mô hình chăn nuôi bò sinh sản với quy mô trên 5 con.

Phát huy lợi thế địa hình đồi núi, người dân trong xã cũng trồng nhiều loại cây ăn quả có múi với tổng diện tích 4,5 ha, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 21 triệu đồng/năm.

Chủ trương "cán bộ đi trước làng nước theo sau” ở Hương Minh đã phát huy tác dụng rất lớn, tạo dựng được lòng tin trong nhân dân về công cuộc xây dựng NTM.

Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn thịt quy mô 300 con của gia đình bà Nguyễn Thị Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hương Minh, mỗi lứa xuất chuồng, gia đình thu về được 50 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 lao động; mô hình tổng hợp của ông Phạm Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã Hương Minh, mỗi năm thu về được khoảng 700 triệu đồng, trừ tiền nhân công ra, mỗi tháng ông Đức còn dư được 30 triệu đồng…

Ông Trần Xuân Kính (thôn 3, xã Hương Minh) cho biết: Phong trào xây dựng NTM ở Hương Minh đã mang lại hiệu quả tích cực. Đồng ruộng được chỉnh trang, mương máng khơi thông, đường sá nâng cấp, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, sản xuất kinh doanh. Kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Để có được những kết quả trên, Hương Minh đã huy động và sử dụng các nguồn vốn xây dựng NTM với gần 49 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do nhân dân đóng góp bằng tiền, ngày công lao động, vật liệu xây dựng đường bê tông, kênh mương nội đồng, cơ sở vật chất văn hóa ước tính trên 6 tỷ đồng.

Nói về những kết quả trong quá trình xây dựng NTM ở Vũ Quang thời gian qua, ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, chia sẻ: “Đồng hành với Chương trình xây dựng NTM, huyện đã chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tạo điều kiện cho nhân dân được vay vốn phát triển sản xuất. Mặt khác, huyện hỗ trợ hàng chục tỷ đồng nhân rộng các mô hình kinh tế. Khi có điều kiện kinh tế cao thì việc người dân quay lại đầu tư cho bộ mặt nông thôn là hướng đi đúng đắn và mang tính bền vững nhất".

HÀ NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận