Thứ hai, 23/07/2018 03:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Điểm yếu của Việt Lâm

08/01/2013, 09:48 (GMT+7)

Một số mục tiêu về tiêu chí thực hiện tại Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) đã không thể hoàn thành trong năm 2012.

Tham quan mô hình chăn nuôi lợn tại Việt Lâm

Được chọn là xã làm điểm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Hà Giang nhưng một số mục tiêu về tiêu chí thực hiện tại Việt Lâm (huyện Vị Xuyên) đã không thể hoàn thành trong năm 2012.

Lãnh đạo địa phương thẳng thắn khẳng định, ngoài khó khăn về kinh phí, nguyên nhân quan trọng khác là do BCĐ các cấp, các ngành còn chưa vào cuộc quyết liệt.

Không hoàn thành mục tiêu

Theo đề án đã được phê duyệt, tổng nhu cầu vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại Việt Lâm giai đoạn 2012 - 2014 là hơn 276 tỉ đồng. Đến nay, xã đã làm được 14,5 km đường ngõ xóm, 18,6 km đường vào các hộ gia đình, 1,6 km kênh mương, làm mới 2 hội trường thôn, xây dựng 1 cầu qua suối, tu sửa và cải tạo nhà làm việc của xã, trường THCS và tiểu học.

Trước khi thực hiện, xã đã đạt 4/19 tiêu chí, đến nay xã đã hoàn thành 7/19 tiêu chí. Mục tiêu đến hết năm 2012, Việt Lâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, bưu điện, hình thức tổ chức SX và cần tới 67 tỉ đồng, trong đó vốn hỗ trợ của Nhà nước 46,5 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 20,5 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo địa phương, nguồn kinh phí trên chỉ có thể đáp ứng được 10%. Trong khi đó, việc huy động nguồn lực trong nhân dân là không hề đơn giản. Các tiêu chí “bất khả kháng”, không thể hoàn thành trong năm 2012 là: Nhà ở nông thôn; cơ sở vật chất văn hóa; cơ cấu lao động nông thôn.

Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, cho rằng, cho dù được cấp đủ kinh phí thì các tiêu chí mà mục tiêu đặt ra trong năm 2012 đối với xã Việt Lâm cũng khó có thể hoàn thành, chứ chưa nói là thiếu kinh phí như hiện nay. Kiến nghị của huyện với BCĐ các cấp là cần có lộ trình, kế hoạch dài hơi trong xây dựng NTM; xác định rõ chương trình đang ở đâu, giai đoạn nào để có giải pháp điều chỉnh phân cấp chủ đầu tư cụ thể…

Nặng hình thức

Đánh giá về việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại Việt Lâm, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó chủ tịch UBND kiêm Phó BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Hà Giang, cho biết, để thực hiện chương trình có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, BCĐ đã đi trước hướng dẫn của BCĐ Trung ương một năm khi chọn xã Việt Lâm (một xã có tình hình kinh tế - xã hội ở mức trung bình của tỉnh) làm điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng, với quyết tâm phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí trong năm 2014 và đặt một số mục tiêu cho năm 2012. Dù nguồn kinh phí đầu tư còn hạn hẹp song bộ mặt nông thôn ở Việt Lâm đã đổi thay một cách rõ rệt, cuộc sống vật chất, tinh thần của bà con được nâng lên đáng kể.

Ông Nguyễn Tiến Lợi, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên, đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về vai trò của cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Để Việt Lâm đạt hiệu quả cao và thực sự trở thành một xã điểm, là nơi rút kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, BCĐ huyện Vị Xuyên sẽ quyết tâm “sốc lại” tinh thần, chấn chỉnh lại hoạt động.

Trước mắt là việc phân công, phân nhiệm, phân địa bàn phụ trách cụ thể cho các thành viên. Hàng tháng sẽ đánh giá, kiểm điểm, rút kinh nghiệm; các phòng, ban chức năng của huyện hướng về cơ sở để chung tay xây dựng NTM một cách thiết thực, hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong triển khai thực hiện, như sự phối hợp giữa các phòng, ban của huyện với các ngành phụ trách từng tiêu chí được tỉnh giao phụ trách chưa thực sự thường xuyên, gắn kết, thiếu sự đôn đốc của lãnh đạo cấp huyện. Ngoài một số ngành làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình như Giao thông, NN-PTNT, còn một số ngành khác vẫn “lơ mơ” trong việc nhận diện chương trình… Thời gian tới, BCĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành phụ trách từng tiêu chí, theo từng lĩnh vực như giáo dục, y tế, xây dựng… phải quyết liệt hơn nữa trong việc trợ giúp xã hoàn thành các tiêu chí mà ngành mình được phân công phụ trách.

Cùng quan điểm trên, ông Vương Mí Vàng, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, cho rằng, Việt Lâm không thể hoàn thành các tiêu chí mục tiêu mà tỉnh đặt ra trong năm 2012, bởi sự vào cuộc của các sở, ngành của tỉnh chưa quyết liệt, nguồn vốn dành cho xã điểm không thể đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là quỹ thời gian còn quá ít mà khối lượng công việc lại rất lớn. Trong khi đó, BCĐ cấp huyện hoạt động chưa tích cực, chưa sâu sát trong công tác chỉ đạo trực tiếp ở cơ sở, đặc biệt là các thành viên BCĐ là thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn của huyện chưa có những hoạt động rõ nét giúp xã về chuyên môn trong xây dựng NTM; tiến độ xây dựng, phê duyệt đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM của huyện còn chậm; chỉ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng, không chú ý đến các tiêu chí khác như giáo dục, môi trường; sự phối hợp giữa các ngành chưa thực sự gắn kết, thống nhất, chưa thực hiện hết trách nhiệm tỉnh giao, sau lễ phát động một số sở, ngành được tỉnh giao nhiệm vụ theo từng tiêu chí, từng lĩnh vực chỉ dừng lại ở việc khảo sát, chưa có hoạt động nào giúp xã như định hướng về chuyên môn, hỗ trợ về nguồn lực…

VĂN THƯỞNG - VĂN NGHỊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận