Thứ năm, 20/06/2019 04:58 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đồng Tháp: Nâng cao chất lượng thẩm tra, công nhận xã đạt chuẩn

15/01/2019, 08:43 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, TX, TP rà soát, nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn.

Về mặt công tác, xét,công nhận đạt chuẩn xã NTM phải chú trọng đánh giá kỹ các tiêu chí trọng tâm: Tiêu chí 10 về Thu nhập, tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất, tiêu chí 16 về Văn hóa, tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm. Tuyệt đối không xét, công nhận đạt chuẩn NTM đối với xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

16-05-02_nh_-_xy_dung_ntm_o_dong_thp
Xây dựng NTM ở Đồng Tháp

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG Xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh theo dõi, giám sát quá trình thẩm tra, thẩm định, công nhận và công bố xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã NTM theo đúng hướng dẫn của Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam.

Việc lấy ý kiến người dân phải đảm bảo công khai, minh bạch, để kết quả xây dựng xã NTM đảm bảo chất lượng, thực chất, khách quan, không chạy theo thành tích, mang hiệu quả thiết thực cho đời sống của người dân nông thôn.

LÊ HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận