Thứ sáu, 22/02/2019 08:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

DỰ BÁO SÂU BỆNH TUẦN TỪ 24- 30/10/2011

24/10/2011, 12:09 (GMT+7)

1. Các tỉnh phía Bắc

a) Trên lúa

- Rầy nâu - rầy lưng trắng - rầy nâu nhỏ: Rầy lứa 8 tiếp tục phát sinh, gây hại trên trà lúa mùa muộn. Gây cháy ổ nhỏ những diện tích có mật độ cao, không phòng trừ kịp thời. Cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và xử lý kịp thời những ổ rầy có mật độ trên 3.000 con/m2 ngay từ khi rầy tuổi nhỏ.

- Các loại sâu bệnh khác gây hại cục bộ trên trà lúa trỗ muộn; sâu cắn gié gây hại cục bộ tại một số tỉnh miền núi. Cần thường xuyên theo dõi và phòng trừ ở những diện tích có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh cao.

b) Cây trồng cạn

- Ngô: Bệnh lùn sọc đen, sâu xám, sâu cắn lá, bệnh huyết dụ tiếp tục phát sinh gây hại.

- Mía: Bệnh chồi cỏ, bọ hung, rệp xơ trắng, sâu đục thân... tiếp tục phát sinh gây hại tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

- Trên rau, màu: Các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại cục bộ.

2. Nam Trung bộ và Tây Nguyên

a) Trên lúa

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh lem lép hạt... tiếp tục gây hại trên trà lúa giai đoạn chín – thu hoạch.

- Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... gây hại chủ yếu trà lúa gieo giai đoạn đẻ nhánh - đòng trổ.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh và gây hại trên lúa mùa và lúa rẫy ở Tây Nguyên, lúa gieo khô ở các tỉnh đồng bằng.

- Chuột, các đối tượng khác: gây hại rải rác trên các trà lúa.

b) Cây trồng khác

Các loại sâu bệnh tiếp tục gây hại rải rác ở mức độ nhẹ.

3. Các tỉnh phía Nam

- Trong tuần tới rầy nâu tiếp tục di trú và có khả năng gây hại nhẹ-trung bình trên các trà lúa ở giai đoạn mạ-đẻ nhánh. Cần bám sát đồng ruộng, theo dõi và phát hiện kịp thời, những nơi có mật số cao tổ chức phun xịt thuốc đồng loạt không để rầy nâu có cơ hội lan truyền bệnh VL, LXL cho lúa từ thu đông sang mùa cũng như đông xuân sớm 2011-2012.

Các địa phương cần dự báo, theo dõi rầy di trú và diễn biến của thuỷ văn để xuống giống lúa đông xuân sớm 2011-2012 đồng loạt né rầy theo khung lịch thời vụ.

- Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng trổ nhất là những ruộng sạ dày, gieo trồng giống nhiễm, bón thừa phân đạm… Các địa phương cần thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm bệnh để khuyến cáo nông dân phòng trị kịp thời.

Ngoài các đối tượng trên, cần lưu sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá ở giai đoạn đẻ nhánh-đòng.

Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

KHUYẾN CÁO

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ: Applaud 10WP phun khi rầy ở tuổi 2-3. Trường hợp rầy di trú mật số cao, gối lứa phun hỗn hợp Applaud 10 WP+Altach 5EC.

- Sâu đục thân, sâu cuốn lá: Altach 5EC, Nouvo 3,6EC, Oncol 20EC, 25WP, Nurelle D25/2,5 EC phun khi sâu tuổi nhỏ. Bọ xít: Suco 50EC, Cyper 25EC, Altach 5 EC.

- Lúa vừa nhiễm rầy vừa nhiễm sâu đục thân, sâu cuốn lá, tuyến trùng phun hỗn hợp Oncol 25WP+Altach 5EC.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông: Beam 75WP thuốc đặc trị đạo ôn, phun ở giai đoạn mạ đến làm đòng để trừ đạo ôn lá khi bệnh chớm xuất hiện. Đạo ôn cổ bông, phun ngừa trước trổ và khi lúa trổ đều.

- Khô vằn: Vali 3SL, Vali 5SL, Catcat 250EC phun khi bệnh chớm xuất hiện; Vàng lá chín sớm, lem lép hạt: Carbenda supper 50SC; bạc lá: Dùng Bonny 4SL.

- Trên ruộng xuất hiện cung lúc các bệnh bạc lá, vàng lá chín sớm, khô vằn, đạo ôn, đốm nâu dung hỗn hợp thuốc: Carbenda supper 50SC + Bonny 4SL + Beam 75WP.

- Bệnh thán thư trên các loại cây trồng, gỉ sắt, vàng lá khô cành, rụng quả cà phê: Dùng Carbenda supper 50SC, Manozeb 80WP.

- Nhện vàng, nhện đỏ cam chanh, nhện lông nhung nhãn vải, bọ trĩ: Takare 2EC.

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận