Thứ hai, 24/09/2018 12:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giống lúa lai Đại Dương 1

27/10/2010, 10:17 (GMT+7)

Đại Dương 1 là giống lúa lai 3 dòng do Công ty trách nhiệm hữu hạn Giống nghiệp Thục Hưng, Tứ Xuyên - Trung Quốc lai tạo.

Vụ mùa năm 2010, Trung tâm Ứng dụng TBKH Hải Dương đã trồng thử nghiệm giống lúa lai Đại Dương 1 tại 3 địa điểm là xã Hiệp Hoà, huyện Kinh Môn; xã Minh Tân, huyện Bình Giang và xã An Đức, huyện Ninh Giang với tổng diện tích là 30 ha, mỗi điểm là 10 ha. Giống lúa lai này có nhiều ưu điểm: đẻ nhánh khoẻ, thân cứng, cao cây khoảng 105-110 cm, lá đứng, tỷ lệ hạt chắc trên bông cao, trọng lượng 1.000 hạt 25-27 gram. Đặc biệt khả năng kháng bệnh rất tốt, nhất là bệnh bạc lá, đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn.

Đây là giống lúa lai có năng suất trung bình 65-80 tạ/ha, nơi thâm canh tốt đạt tới 95 tạ/ha. Là giống cảm ôn, ngắn ngày, cấy được cả hai vụ, vụ xuân thời gian sinh trưởng 120-130 ngày, vụ mùa từ 105-110 ngày. Giống lúa lai Đại Dương 1 được đem đối chứng với giống lúa lai Q. ưu 1 cho thấy khả năng đẻ nhánh của giống lúa lai Đại Dương cao hơn, thời gian sinh trưởng tương đương nhau, năng suất cao hơn.

NGUYỄN THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận