Thứ sáu, 22/06/2018 10:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Nội tuyên dương người tốt, việc tốt

02/10/2013, 09:51 (GMT+7)

“Người tốt, việc tốt” là phong trào mang tính đặc thù của Hà Nội, được phát động thực hiện trong nhiều năm nay và ngày càng gắn chặt với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

“Người tốt, việc tốt” là phong trào mang tính đặc thù của Hà Nội, được phát động thực hiện trong nhiều năm nay và ngày càng gắn chặt với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Song song với “Người tốt, việc tốt”, năm 2013, Sở NN - PTNT Hà Nội đã đăng ký và phát động nhiều phong trào thi đua theo hướng chuyên đề. Cụ thể là thi đua mở rộng các điểm bán rau an toàn trên địa bàn thành phố từ 300 điểm đến 1.000 điểm, đáp ứng một phần nhu cầu rau an toàn của thành phố. Thi đua xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm.

Thi đua đảm bảo vệ sinh thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ tập trung. Thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi. Thi đua đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ nuôi trồng…

157 cá nhân được tuyên dương

Với nhiều hình thức, phương pháp sinh động các phong trào này đã được phát động sâu rộng tới từng cán bộ, công nhân viên chức trong toàn ngành nông nghiệp Hà Nội và được lồng ghép vào trong các phong trào lao động sản xuất, phong trào hoạt động xã hội, ủng hộ từ thiện của các đơn vị.

Kết quả là đã tạo nên nhiều nhân tố tích cực, các tấm gương điển hình trong lao động sản xuất và trong quan hệ xã hội, hạn chế một phần tiêu cực, tệ nạn, thói hư, tật xấu…

Nhiều đơn vị trong ngành đã tổ chức triển khai phong trào có hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác được giao như Chi cục Phát triển Nông thôn, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Phát triển Cây trồng, Trung tâm Phát triển Chăn nuôi…

Trong các phong trào đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến như ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn; ông Cấn Xuân Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y; ông Nguyễn Duy Giáp, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn…

Tính ở phạm vi toàn ngành nông nghiệp Hà Nội, năm 2013 đã phát hiện và biểu dương 157 cá nhân tiêu biểu “Người tốt, việc tốt” (trong đó lựa chọn được 9 tấm gương đề nghị thành phố công nhận “Người tốt, việc tốt”), 20 tập thể và 42 cá nhân được tặng giấy khen nhân dịp 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô và Chương trình hành động số 02 của Thành ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Những cá nhân, tập thể này đã góp một phần xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô từng bước lớn mạnh để đáp ứng yêu cầu kinh tế xã hội trong tình hình mới, góp phần làm cho cơ sở hạ tầng nông thôn dần được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được nâng cao một bước.

Năm 2012 tổng giá trị nông, lâm, thủy sản của Hà Nội ước theo giá thực tế 37.181 tỉ đồng, bình quân giá trị 192 triệu đồng/ha. Nông nghiệp thực sự là một chỗ dựa không chỉ về kinh tế mà là an ninh, chính trị, ổn định xã hội của Hà Nội.

Ông Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội đánh giá bước đầu phong trào “Người tốt, việc tốt” đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức của lãnh đạo các đơn vị nên họ đã tập trung chỉ đạo triển khai phong trào thi đua một cách có bài bản, có chiều sâu, phát hiện, bồi dưỡng được nhiều gương tập thể và cá nhân xuất sắc.

Phương hướng sắp tới của “Người tốt, việc tốt” là sẽ gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị được giao và lồng ghép vào các phong trào khác trong sản xuất, hoạt động xã hội.

Các đơn vị trong ngành sẽ bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch để định hướng xây dựng và thực hiện đổi mới từ nội dung hình thức đến biện pháp tổ chức thi đua để làm sao khuyến khích được mọi cá nhân, tập thể tự giác đóng góp.

Mấu chốt và thiết thực nhất của “Người tốt, việc tốt” là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, xác định cải cách hành chính là khâu đột phá để thực hiện nhiệm vụ.

Người tốt không ở đâu xa, ở trong chính mỗi chúng ta bằng các hành động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao, bằng việc góp phần vào nền nông nghiệp Thủ đô phát triển bền vững theo hướng hiện đại, gắn với đô thị, du lịch, sinh thái, sản xuất hàng hóa lớn, đảm bảo năng suất, chất lượng, an toàn.

VÂN ĐÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận