Thứ sáu, 26/04/2019 06:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Hà Tĩnh triển khai hành động giảm phát thải khí nhà kính

17/04/2015, 13:01 (GMT+7)

Chiều 15/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo xây dựng Khung đề cương kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Hà Tĩnh giai đoan 2015-2020.

Hà Tĩnh được đánh giá là tỉnh chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, vì vậy được chọn là 1 trong 6 tỉnh thực hiện thí điểm tham gia Chương trình hợp tác của Liên Hợp Quốc về “giảm phát thải khí nhà kính thông qua han chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam” (REDD+).

Theo đó, Sở NN-PTNT Hà Tĩnh đã xây dựng “Kế hoạch hành động thực hện REDD+  tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020” áp dụng cho 195 xã của 12 huyện, thị, thành phố có rừng và đất lâm nghiệp trong tỉnh và thực hiện trong hai giai đoạn 2015-2016; 2017-2020. Tại Hội thảo, sau khi nghe nội dung của Khung đề cương kế hoạch, các đại biểu tham dự đã tích cực trao đổi, thảo luận về những vấn đề đã được nêu trong khung đề cương như mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cũng như các giải pháp thực hiện...

THANH TÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận