Thứ năm, 21/06/2018 09:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hỗ trợ SX khoai tây giống

16/08/2012, 10:56 (GMT+7)

Thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống SX khoai tây giống sạch bệnh ở Hải Dương, giai đoạn 2012-2015”, tỉnh sẽ hỗ trợ giá giống đầu vào để SX giống nguyên chủng, giống xác nhận cho các hộ nông dân tham gia.

Thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống SX khoai tây giống sạch bệnh ở Hải Dương, giai đoạn 2012-2015”, tỉnh sẽ hỗ trợ giá giống đầu vào để SX giống nguyên chủng, giống xác nhận cho các hộ nông dân tham gia. 

Cụ thể hỗ trợ 50% giá giống đầu vào cho SX giống, hỗ trợ tiền mua phân bón, thuốc BVTV cho người SX với định mức 2.000.000 đ/ha. Hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng 500 m2 nhà màn và xây dựng kho lạnh dung lượng bảo quản 500 tấn khoai tây giống tại Viện CLT-CTP và các Cty giống trong tỉnh, định mức kinh phí tối đa 2.000.000 đ/m2 nhà màn, 400.000.000 đ/dung lượng 150 khối (bảo quản 50 tấn).

Hỗ trợ kinh phí thuê nhà màn (trong trường hợp không có kinh phí hỗ trợ xây dựng mới) định mức 200.000 đ/m2/năm. Hỗ trợ bảo quản củ giống trong kho lạnh: Định mức 1.000 đ/kg giống (chưa được hỗ trợ kinh phí xây dựng), 500 đ/kg giống (đã được hỗ trợ kinh phí xây dựng)... Thời gian thực hiện từ vụ ĐX 2011-2012 đến vụ ĐX 2014-2015. Tổng kinh phí dự kiến 9.426.200.000 đồng.

PHẠM NINH HẢI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận