Thứ bảy, 26/05/2018 06:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hòa Bình xây dựng lộ nông thôn

05/12/2017, 14:56 (GMT+7)

Từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) đạt được nhiều thành tựu nổi bật như sửa chữa 4 tuyến lộ nhựa, 6 tuyến bê tông, làm mới 3 tuyến lộ bê tông, xây dựng mới 8 cây cầu và sửa 25 cây cầu.

Ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND, kiêm Phó trưởng BCĐ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) cho biết: Tính đến nay, ngân sách thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2017 như sau: Ngân sách Trung ương, vốn đầu tư phát triển được cấp 5 tỷ đồng, ngân sách địa phương, trong đó nguồn từ xố số kiến thiết 7 tỷ đồng.

16-53-59_1_ong_duong_vn_thoi_chu_tich_ubnd_kiem_pho_truong_bn_chuong_trinh_muc_tieu_quoc_gi_xy_dung_nong_thon_moi_huyen_ho_binh_1
Ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND, kiêm Phó trưởng BCĐ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Hòa Bình

Từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, huyện đạt được nhiều thành tựu nổi bật như sửa chữa 4 tuyến lộ nhựa, 6 tuyến bê tông, làm mới 3 tuyến lộ bê tông, xây dựng mới 8 cây cầu và sửa 25 cây cầu. Theo kế hoạch, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, để mỗi người dân đều hiểu rõ lợi ích xây dựng NTM là nhằm nâng cao đời sống vật chat, tinh thần của chính họ.

Hiện nay, các xã của huyện Hòa Bình đã đạt các tiêu chí cụ thể như sau: Vĩnh Mỹ B (đạt 15 tiêu chí); Vĩnh Bình (14 tiêu chí); Vĩnh Mỹ A (13 tiêu chí); Vĩnh Hậu (10 tiêu chí); Vĩnh hậu A (9 tiêu chí); Vĩnh Thịnh (9 tiêu chí); Minh Diệu (7 tiêu chí). Phấn đấu đến cuối năm 2017, xã Vĩnh Mỹ B đạt chuẩn NTM, các xã khác đạt từ 10-15 tiêu chí.

TRỌNG LINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận