Thứ bảy, 23/06/2018 01:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hoằng Hợp cán đích

16/12/2014, 09:34 (GMT+7)

Hội đồng thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa đã bỏ phiếu công nhận xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn NTM.

Gần 4 năm qua, Hoằng Hợp đã khai thác triệt để tiềm năng của địa phương thực hiện từng tiêu chí theo lộ trình từ dễ đến khó.

Đồng thời, huy động nhân dân đóng góp hàng chục nghìn ngày công, tháo dỡ nhiều công trình phụ, tài sản trên đất, đóng góp tiền bê tông hóa 100% đường GTNT, gần 90% kênh mương nội đồng. Mạnh dạn đưa các cây, con có giá trị kinh tế vào nuôi trồng, hình thành các vùng, cơ sở SX tập trung theo hướng hàng hóa.

Điển hình là mô hình SX rau an toàn 70 ha đạt tiêu chuẩn VietGap, thu nhập hơn 220 triệu đồng/ha, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người lên đạt 22,3 triệu đồng/năm (năm 2014); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8% (năm 2010) xuống 4,19% (năm 2014). Các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường đều bảo đảm.

Được biết, tổng nguồn lực Hoằng Hợp huy động thực hiện 19 tiêu chí trong 4 năm qua đạt hơn 63 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách xã hơn 18,4 tỷ, nhân dân đóng góp gần 12,5 tỷ đồng.

THANH NGA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận