Thứ hai, 16/07/2018 04:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững

04/01/2013, 10:54 (GMT+7)

Nền nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Đặc biệt là trong năm 2012, các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra đều đạt với con số đầy ấn tượng.

Nền nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Đặc biệt là trong năm 2012, các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra đều đạt với con số đầy ấn tượng. Giá trị SX và giá trị tăng thêm ngành thủy sản, nông, lâm, diêm nghiệp không ngừng tăng lên.

Trao đổi với NNVN nhân dịp đầu năm mới 2013, ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết, dựa trên những kết quả đã đạt được, trong năm 2013 ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục phấn đấu để đạt những kế hoạch đề ra năm sau cao hơn năm trước, nhằm từng bước hướng đến một nền nông nghiệp ổn định, bền vững.

Những con số đầy ấn tượng

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, giá trị SX thủy sản, nông, lâm, diêm nghiệp theo giá so sánh năm 1994 là 11.007,11 tỷ đồng; theo giá so sánh năm 2010 là 24.601,61 tỷ đồng; theo giá hiện hành 32.269,48 tỷ đồng. Giá trị tăng thêm thủy sản, nông, lâm, diêm nghiệp theo giá so sánh năm 1994 là 4.887,28 tỷ đồng; theo giá so sánh năm 2010 là 10.306,02 tỷ đồng, và theo giá hiện hành 13.527,28 tỷ đồng.

Diện tích canh tác là 86.296 ha, diện tích gieo trồng 178.649 ha; tổng sản lượng lúa 965.365 tấn. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác đạt 259.428 tấn, (trong đó tôm 92.672 tấn; cá và thủy sản khác 166.756 tấn). Diện tích canh tác 126.132 ha, diện tích thả giống 129.416 ha, diện tích cho thu hoạch 122.198 ha; trong đó diện tích tôm nuôi 119.269 ha (nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh 10.014 ha); cá và thủy sản khác 2.929 ha.

Hướng đến nền nông nghiệp bền vững

Về mặt khai thác đánh bắt, Bạc Liêu là tỉnh có đội tàu hùng hậu. Hiện toàn tỉnh có 1.261 tàu cá, trong đó có 1.186 tàu đăng ký, đăng kiểm (tổng công suất 156.179 CV; tổng số thuyền viên 6.651 người); trong đó tàu cá đánh bắt xa bờ 451 tàu. Thời gian tới ngành chức năng tiếp tục vận động ngư dân chuyển đổi nghề và nâng cấp công suất tàu để đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm nhắm tăng thêm sản lượng khai thác.

Chế biến, XK nông sản, thủy sản và muối. Giá trị hàng hóa xuất khẩu 385 triệu USD, kim ngạch XK 335 triệu USD, đạt 111,67 kế hoạch và 117,96% cùng kỳ.

Tiếp tục phấn đấu

Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp tỉnh này trong năm 2013 là tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần đảm bảo nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015).

Đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu nông sản và thủy sản. Xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh hiện đại, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường nông thôn.

Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển SX nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản và các quy hoạch ngành, sản phẩm đã được phê duyệt; tiếp tục triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển thủy sản, Quy hoạch phát triển chăn nuôi và Quy hoạch bảo tồn, phát triển rừng đặc dụng vườn chim Bạc Liêu và khu rừng Canh Điền, huyện Đông Hải đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đề xuất cơ chế, chính sách, tiêu chí để cấp phép đầu tư đối với các trạm, trại SX giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho những cơ sở SX giống cây trồng, giống vật nuôi và giống thủy sản thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng nâng cao sản lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với các tỉnh di nhập thêm giống có chất lượng tốt đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ SX.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giống thủy sản (kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, chất lượng giống thủy sản nhập từ tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh và giống được SX trong tỉnh; kiểm tra điều kiện SXKD của các cơ sở giống theo các quy định của Nhà nước). Thực hiện quản lý chất lượng đàn thủy sản bố, mẹ tại các cơ sở cho đẻ nhân tạo; theo dõi chặt chẽ việc xử lý nước thải, tiêu hủy tôm giống bị nhiễm bệnh tại các cơ sở SXKD giống thủy sản…

HOÀNG HẠNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận