Thứ tư, 16/10/2019 07:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Huyện Thanh Thủy sáp nhập hàng loạt xã

08/10/2019, 10:10 (GMT+7)

Huyện sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 6 xã (đây là các xã có tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số đều chưa đạt 50% so với quy định) và sau sắp xếp, giảm 4 xã, chỉ còn 11 đơn vị hành chính cấp xã.

13-59-32_hdnd_huyen_thnh_thuy_hop_phien_bt_thuong_thong_qu_de_n_sp_xep_sp_nhp_don_vi_hnh_chinh_cp_x_gii_don_2019-2021
HĐND huyện Thanh Thủy họp phiên bất thường thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Xác định việc thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của địa phương trong giai đoạn hiện nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Thủy đang nỗ lực để hoàn thành Đề án đúng tiến độ.

Cụ thể sẽ sáp nhập 3 xã Trung Thịnh, Đồng Luận và Trung Nghĩa thành 1 đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Đồng Trung có tổng diện tích trên 16 km2, dân số gần 11 nghìn người, trụ sở mới đặt tại xã Đồng Luận hiện nay. Sáp nhập 3 xã Tu Vũ, Yến Mao, Phượng Mao thành 1 đơn vị hành chính mới lấy tên gọi là xã Tu Vũ có tổng diện tích trên 25 km2, dân số gần 10 nghìn người, trụ sở đặt tại xã Yến Mao ngày nay.

Trước đó, huyện Thanh Thủy đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức và giúp cán bộ, đảng viên cùng nhân dân hiểu rõ về ích lợi, hiệu quả của việc sáp nhập. Đến nay, HĐND cấp xã, huyện cũng đã thông qua được đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, dự kiến đơn vị hành chính mới sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1 năm 2020.

Nói về công tác cán bộ sau khi sáp nhập các xã, ông Nguyễn Minh Tường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính cấp xã huyện Thanh Thủy khẳng định đến nay, huyện đã tập trung rà soát kĩ lưỡng đội ngũ hiện có, chuẩn bị phương án để bố trí, sắp xếp cán bộ, đảm bảo lựa chọn được những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực công tác trên cơ sở các tiêu chí rất cụ thể, công khai, minh bạch để đảm đương nhiệm vụ tại đơn vị hành chính mới; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ dôi dư.

Mục đích là làm sao để bộ máy chính quyền các xã mới được thành lập nhanh chóng đi vào ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo tiền đề tốt nhất cho việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn tiếp theo.

TRỌNG HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận