Thứ tư, 19/12/2018 09:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kế hoạch ATVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2015

05/02/2015, 09:56 (GMT+7)

Ngày 4/2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát ban hành Quyết định số 445/QĐ-BNN-QLC về Kế hoạch hành động năm ATVSTP trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Mục tiêu nhằm tạo chuyển biến rõ nét về đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản, trọng tâm là sản phẩm rau, thịt và thủy sản nuôi.

Cụ thể, phấn đấu tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc BVTV trong rau vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014; Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi giảm 10% so với năm 2014; Tỷ lệ mẫu giám sát ô nhiễm vi sinh trong thịt gia súc, gia cầm vượt ngưỡng giảm 10% so với năm 2014.

Bên cạnh đó, 2015 cũng là năm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật; Tổ chức thực thi cơ chế chính sách, pháp luật; Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực cán bộ.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận