Thứ năm, 30/01/2020 01:16 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Khai mạc phiên họp 15 của UBTVQH khóa XIII

26/02/2013, 09:41 (GMT+7)

Sáng ngày 25/2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 15.

Sáng ngày 25/2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc Phiên họp thứ 15.

Ngay sau bài phát biểu của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH cùng cho ý kiến về các dự án Luật như Luật Phòng, chống khủng bố; xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cho ý kiến về Đề án đổi mới bộ máy giúp việc và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH 11 ngày 1/10/2003 của UBTVQH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng QH.

Hôm nay, ngày thứ hai của phiên họp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Sau đó cũng sẽ cho ý kiến về tờ trình của Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị bổ sung thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, về Tờ trình số 19/BC-CP ngày 15-01-2013 của Chính phủ bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các Bộ: Giao thông - Vận tải, Y tế, Nông nghiệp và PTNT. Đồng thời cũng cho ý kiến về việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Để phiên họp đạt kết quả tốt nhất, theo yêu cầu của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, tất cả thành viên UBTVQH cùng các cơ quan có liên quan phải cùng tập trung chuẩn bị tốt, đầy đủ các tài liệu để làm rõ những dự Luật trên.

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận