Thứ bảy, 16/02/2019 06:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khuyến nông cho người nghèo

14/03/2013, 09:31 (GMT+7)

Theo kế hoạch năm 2013, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ hỗ trợ xây dựng một số dự án...

Theo kế hoạch năm 2013, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ hỗ trợ xây dựng một số dự án: Mô hình khuyến nông cho hộ nghèo ở các xã thuộc vùng khó khăn; hỗ trợ chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, áp dụng đệm lót sinh thái; phát triển mô hình nuôi lươn, ếch bằng con giống nhân tạo; nhân rộng một số mô hình khuyến nông có hiệu quả và nâng cao năng lực khuyến nông.

Bên cạnh đó là dự án phối kết hợp: Trồng ca cao xen dừa (phối hợp TTKN Quốc gia); Dự án khí sinh học (phối hợp Cục Chăn nuôi). Chương trình giống nông nghiệp: Dự án cải tiến, nâng cao chất lượng giống bò thịt. Chương trình nông nghiệp - nông dân-nông thôn phát triển kinh tế vườn.

Giải pháp trọng tâm là hoàn thiện các quy trình biện pháp kỹ thuật cho từng loại hình cơ cấu mùa vụ cây trồng, vật nuôi. Đầu tư chuyển giao kỹ thuật (GAP) để tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành.

TRẦN VĂN SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận