Thứ ba, 11/12/2018 08:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khuyến nông phải đổi mới

21/10/2014, 09:25 (GMT+7)

Tại TP.HCM vừa diễn ra hội thảo “Khuyến nông với sự phát triển nông nghiệp đô thị, xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp” với sự tham gia của 13 tỉnh, thành là thành viên CLB Khuyến nông đô thị.

Khuyến nông phải đổi mới
SX nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại các địa phương

Theo Trung tâm Khuyến nông TP.HCM, TP đang trong tiến trình đô thị hóa với tốc độ nhanh. Đến năm 2020, diện tích đất SX trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản chỉ còn hơn 80.000 ha, giảm bình quân hơn 1.200 ha/năm kể từ năm 2000.

Trước thực trạng đó, những năm qua nông nghiệp TP đã chuyển dịch đúng hướng. Năm 2014, tổng giá trị SX nông nghiệp TP.HCM ước đạt trên 16.281 tỷ đồng. Giá trị SX nông lâm ngư nghiệp của TP tăng trung bình 6%/năm giai đoạn 2010 - 2014. Giá trị SX trung bình trên 1 ha đất tăng từ hơn 158 triệu đ/ha/năm 2010 lên 366 triệu đ/ha/năm 2014.

TP.HCM đã thí điểm xây dựng NTM tại 6 xã và nhân rộng ra 58 xã vùng nông thôn. Đánh giá về hiệu quả SXNN trong xây dựng NTM, bà Trần Bùi Ngọc Lê, Trung tâm KN TP.HCM cho biết: “Thu nhập bình quân khu vực nông thôn khoảng 32,7 triệu đ/người/năm (năm 2012). Dự kiến đến cuối năm 2014 sẽ có 26/56 xã tăng thu nhập 1,5 lần, đạt mục tiêu của Đề án đề ra.

Ông Lê Minh Dũng, PGĐ Sở NN-PTNT TP.HCM nhấn mạnh:  "TP.HCM hiện còn khoảng 100.000 ha đất nông nghiệp và trên 1,3 triệu người dân hoạt động liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. Việc hỗ trợ phát triển SXNN đòi hỏi hoạt động khuyến nông phải liên tục đổi mới. Khuyến nông không chỉ quan tâm đến kỹ thuật SX, mà còn phải quan tâm đến hỗ trợ nông dân từ khâu tiếp cận vốn đến thị trường và hỗ trợ DN đầu tư SX...".

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,77% (năm 2010) còn 1,15% năm 2013, giảm trung bình 1,54%/năm. TP không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo quốc gia. Đã có 15.260 nông dân được đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của TP.HCM đạt trên 55%”.

TP.HCM đã sớm đưa TBKT vào SX, khuyến cáo nông dân trồng những loại cây có năng suất cao. Trong đó hoa kiểng và cá cảnh được xác định là chủ lực. Tăng trưởng SX của những sản phẩm này khoảng 6% năm.

Khuyến nông tập trung chuyển giao TBKT về giống, đẩy mạnh áp dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật canh tác cho nông dân, góp phần tăng năng suất cây trồng.

Không riêng TP.HCM, nhiều địa phương khác cũng thực hiện các hoạt động về nâng cao năng lực khuyến nông, hợp tác SX, xây dựng mô hình HTX trồng lan, hỗ trợ dồn điền đổi thửa, áp dụng cơ giới hóa...

Ông Nguyễn Hồng Anh, GĐ Trung tâm KN Hà Nội cho rằng: “Ngoài phát triển nông nghiệp ven đô, việc xây dựng các vùng SX tập trung phải đạt được giá trị cao, thiết thực. Chúng tôi đã đề xuất mở rộng quy mô SX hàng hóa tập trung. Để giải quyết đầu ra cho nông dân cần duy trì mở rộng hệ thống thông tin khuyến nông sát với thị trường".

Ông Nguyễn Văn Tường, GĐ Trung tâm KN Quảng Nam chia sẻ: "Nhiều nơi nông dân SX nông sản sạch nhưng không tiêu thụ được. Do đó cần triển khai các mô hình khuyến nông theo chuỗi giá trị, gắn SX với tiêu thụ. Đồng thời, tập trung chương trình phát triển trọng điểm phù hợp với tập quán SX của từng vùng, tạo ra nông sản theo tiêu chuẩn GAP".

Theo đại diện Sở NN-PTNT TP Cần Thơ, cần tập trung đẩy mạnh TBKT vào SX, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Các chương trình KN-KN được xây dựng phù hợp với thực tế nhu cầu SX, tiêu thụ sản phẩm...

MINH SÁNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận