Thứ ba, 19/06/2018 04:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mỗi xã 1 - 2 dự án phát triển nông nghiệp hàng hóa

11/06/2014, 08:05 (GMT+7)

Trong Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đặt ra nội dung mỗi xã nên có từ 1 - 2 dự án SX nông nghiệp hàng hóa.

Trước hết nên tập trung vào những ngành hàng, sản phẩm mà địa phương đang SX, có lợi thế cạnh tranh và gắn liền với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình phát triển SX của địa phương mình.

Song song với SX, việc xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trong năm 2014 sẽ hướng đến những dạng hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, bản mà công trình đó gắn trực tiếp với phát triển SX, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Đối với các xã chỉ đạo điểm của mỗi địa phương sẽ được ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn để đạt được nhiều tiêu chí, giúp sớm đạt chuẩn vào năm 2015. Trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đến hết năm 2014 sẽ có 600 - 700 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

TH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận