Thứ sáu, 21/09/2018 07:17 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê xây dựng NTM

31/10/2012, 11:09 (GMT+7)

Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức “Lễ phát động phong trào xây dựng NTM”. Phong trào chia làm 2 giai đoạn, từ năm 2012 - 2016 và năm 2016 - 2020.

Hôm qua tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức “Lễ phát động phong trào xây dựng NTM”. Phong trào chia làm 2 giai đoạn, từ năm 2012 - 2016 và năm 2016 - 2020.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Đào Quang Thu phát biểu: Phong trào thi đua xây dựng NTM được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-TW tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo đó, mục tiêu xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng.

Ký kết giao ước thi đua

Thực hiện phong  trào xây dựng NTM, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê thi đua đẩy mạnh các hoạt động để đạt yêu cầu các chỉ tiêu kế hoạch; Nghiên cứu đổi mới chính sách, trình Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp của Bộ; Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả ở nông thôn…

Tại buổi lễ, đại diện Tổng cục Thống kê, Vụ Kinh tế nông nghiệp, Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Công đoàn Bộ, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thanh Hoá ký kết giao ước thi đua. Theo đó, các bên phải đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Ngoài ra, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, xây dựng trình Chính phủ các cơ chế chính sách mới về khuyến khích đầu tư trong phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng giao thông nông thôn; kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; lao động việc làm ở nông thôn, xây dựng NTM theo hướng bền vững…

ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận