Chủ nhật, 24/06/2018 06:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngô lai chịu hạn VN 8960, LVN 61

10/07/2013, 09:56 (GMT+7)

2 giống ngô trên có TGST gần tương đương nhau, từ 100 - 115 ngày. Chiều cao cây của VN 8960 từ 205 - 210 cm, LVN 61 từ 200 - 205 cm.

Vụ xuân 2013, UBND xã Yên Bình (huyện Yên Bình) phối hợp với Cty Tư vấn -đầu tư & phát triển ngô (Viện Nghiên cứu ngô, Trạm Khuyến nông huyện trồng khảo nghiệm 2 giống ngô lai LVN 61 và VN 8960 tại thôn Đức Tiến 1.

Mục đích nhằm đánh giá, tuyển chọn giống có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, tiềm năng năng suất cao, chống chịu tốt với điều kiện ngoại cảnh và thích ứng rộng để bổ sung vào cơ cấu giống. Tổng diện tích khảo nghiệm 20.000 m2.

Hội thảo đầu bờ ngô lai LVN 61 ở Yên Bình

Từ cuối tháng 3 tiến hành xuống giống gặp thời tiết khô hạn kéo dài gây ảnh hưởng đến khả năng phát triển của giống. Cuối tháng 4, khi ngô đạt trung bình 7 - 9 lá lại hạn kéo dài 10 ngày làm ảnh hưởng tới quá trình phân hóa mầm hoa, quá trình chăm sóc bón phân chậm hơn so với dự kiến. Từ đầu tháng 5 gặp 2 trận lốc xoáy kèm mưa lớn làm một số diện tích bị đổ... 

2 giống ngô trên có TGST gần tương đương nhau, từ 100 - 115 ngày. Chiều cao cây của VN 8960 từ 205 - 210 cm, LVN 61 từ 200 - 205 cm. Chiều cao đóng bắp VN 8960 là 110 cm, LVN 61 là 95 cm. Chiều dài bắp, đường kính bắp, đường kính lõi của 2 giống tương đương nhau.

Độ thuần đồng ruộng khá, sinh trưởng khỏe, kiểu hình đẹp, lá xanh đậm, bền lâu, tán bó thuận lợi cho trồng xen, trồng mật độ cao, hạt màu vàng, bán răng ngựa.

Qua theo dõi, đo đếm, đánh giá các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển, chỉ tiêu năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của 2 giống ngô lai cho thấy: Số bắp hữu hiệu/m2 của 2 giống đều tương đương nhau (6,2 bắp). Số hàng/bắp: LVN61 từ 14 - 16 hàng. Năng suất thực tế của các giống ước đạt 70 - 75 tạ/ha.

Qua theo dõi mô hình cho thấy cả 2 giống đều nhiễm nhẹ các loại sâu bệnh. Đã tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu đục thân vào giai đoạn ngô 8 - 9 lá bằng thuốc Regent 800Wg nồng độ 0,2%. Phòng trừ bệnh khô vằn vào giai đoạn ngô chín sữa bằng thuốc Vilidacin 10Wp nồng độ 0,2%.

Các đơn vị thực hiện khảo nghiệm đã đưa ra kết luận 2 giống ngô lai VN 8960, LVN 61 có TGST trung ngày ở vụ xuân (100 - 105 ngày), năng suất cao, độ thuần đồng ruộng khá, sinh trưởng khỏe, kiểu hình đẹp, lá xanh đậm, bền lâu, tán bó thuận lợi cho trồng xen, trồng mật độ cao, hạt màu vàng nhạt, bán răng ngựa. Khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh khá.

DĐT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận