Thứ bảy, 20/10/2018 09:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nỗ lực hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa

20/11/2013, 10:09 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về thực hiện dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, phân tán để quy hoạch vùng SX tập trung,...

UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về thực hiện dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) nhằm khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, phân tán để quy hoạch vùng SX tập trung, tạo thuận lợi áp dụng TBKT, cơ giới hoá nhằm giảm chi phí SX...

Theo chỉ đạo, Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện DĐĐT. Phân công cụ thể cán bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị thực hiện nội dung kế hoạch; tổng hợp, báo cáo thường kỳ, đột xuất về UBND TP để chỉ đạo.

Sở TN-MT hướng dẫn về chuyên môn thực hiện việc lập, trình duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cấp giấy, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nông dân sau DĐĐT...

Các Phòng TN-MT, Kinh tế... tham mưu cho UBND huyện, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch DĐĐT trên địa bàn huyện, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc UBND các xã, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện...

NM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận