Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Nội dung, trình tự, thủ tục xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc

Chủ Nhật 01/09/2019 , 08:20 (GMT+7)

Theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN-PTNT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TTBNNPTNT ngày 13/2/2017 và Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ NN-PTNT) và các quy định của Trung Quốc, thủ tục để XK thủy sản sang Trung Quốc.

14-51-16_tomth1
Chế biến tôm xuất khẩu.

Cụ thể như sau:

1. Bổ sung cơ sở vào danh sách được phép XK thủy sản vào Trung Quốc 

a) Cơ sở sơ chế, chế biến cần đáp ứng các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với từng loại hình SX ban hành kèm theo Thông tư 47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/7/2009 về điều kiện an toàn vệ sinh trong SX thủy sản và Thông tư số 02/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/1/2012 về điều kiện ATTP đối với cơ sở SX nước mắm, sản phẩm dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm.

b) Cơ sở gửi hồ sơ đăng ký thẩm định tới Cục Quản lý chất lượng NLS&TS (Nafiqad, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra) hoặc Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Trung Bộ tại Nha Trang (các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận), Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Nam bộ tại TP.HCM (các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau). Hồ sơ gồm: Trường hợp đăng ký thẩm định lần đầu gồm Giấy đăng ký thẩm định điều kiện ATTP theo mẫu tại Phụ lục IIIA ban hành kèm theo Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT; Báo cáo hiện trạng (cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống bảo đảm ATTP) của Cơ sở theo mẫu tại biểu 1 Phụ lục IVA ban hành kèm theo Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT.

Trường hợp cơ sở có kết quả thẩm định lần đầu không đạt (hạng 4): báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi theo mẫu tại Phụ lục VA ban hành kèm theo Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT để được thẩm định lại.

c) Trong thời gian 03 ngày làm việc, Cục hoặc các Chi cục vùng trực thuộc thông báo cho cơ sở thời điểm dự kiến tiến hành thẩm định tại cơ sở nhưng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Cục hoặc các Chi cục vùng trực thuộc ban hành Quyết định thành lập đoàn  thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP của Cơ sở. Nội dung thẩm định điều kiện ATTP tại Cơ sở bao gồm: Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực tham gia sản xuất, quản lý về ATTP thủy sản; Chương trình quản lý ATTP theo nguyên tắc HACCP; Thủ tục truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; Lấy mẫu phân tích đánh giá hiệu quả kiểm soát điều kiện vệ sinh trong quá trình SX (khi cần).

e) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định, Cục hoặc các Chi cục vùng trực thuộc thực hiện như sau: Đối với cơ sở có kết quả đạt (hạng 1, hạng 2 và hạng 3), thông báo kết quả; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP kèm theo mã số nhận diện; gửi đăng ký tới Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc đề nghị bổ sung cơ sở vào Danh sách được phép XK vào Trung Quốc. Cơ sở chỉ được đăng ký để cấp chứng thư ATTP cho lô hàng thủy sản XK vào Trung Quốc sau khi Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc chấp thuận bổ sung cơ sở vào Danh sách được phép XK vào nước này. Đối với cơ sở có kết quả không đạt (hạng 4): thông báo kết quả, yêu cầu cơ sở thực hiện và gửi Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi để đăng ký thẩm định lại.

2. Các thông tin ghi nhãn tối thiểu theo quy định của Trung Quốc: Tên sản phẩm, khối lượng tịnh, ngày SX, thành phần, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng. Tên, địa chỉ, mã số cơ sở SX. 

3. Thẩm định, cấp chứng thư ATTP cho lô hàng thủy sản XK vào Trung Quốc

a) Đối với lô hàng XK được SX tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên (cơ sở xếp hạng 1, 2 có lô hàng XK và không bị phát hiện vi phạm về ATTP trong thời gian tối thiểu 03 tháng kể từ ngày được thẩm định): Các Trung tâm vùng thuộc Nafiqad cấp chứng thư ATTP dựa trên kết quả lấy mẫu thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy ATTP như sau:

- Chỉ tiêu thẩm tra thực hiện theo quy định nêu tại Danh mục chỉ tiêu ATTP, mức giới hạn cho phép theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc được Nafiqad trình Bộ NN-PTNT công bố theo Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/11/2011.

- Tần suất lấy mẫu thẩm tra tối thiểu như sau: Chế độ đặc biệt 2 tháng/lần; Hạng 1, 1 tháng/lần; Hạng 2, 1 tháng/2 lần. Tỷ lệ lấy mẫu thẩm tra được xác định dựa trên phân loại điều kiện bảo đảm ATTP; lịch sử bảo đảm ATTP; mức nguy cơ của sản phẩm; quy mô, công suất hoặc sản lượng SX của cơ sở theo quy định tại Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT. Vị trí lấy mẫu tại kho bảo quản sản phẩm. Kế hoạch thẩm tra do Trung tâm vùng thống nhất với Cơ sở, bao gồm: Thời điểm lấy mẫu, loại mẫu, số lượng mẫu cho từng đợt và bảo đảm thẩm tra ít nhất 1 lần/năm đối với mỗi dạng sản phẩm được sản xuất XK của Cơ sở.

- Cấp chứng thư ATTP: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Trung tâm vùng thẩm xét hồ sơ, rà soát kết quả thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm và cấp chứng thư ATTP cho lô hàng XK theo mẫu đã thống nhất với Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

b) Đối với lô hàng XK được SX tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên

Trung tâm vùng thẩm định cấp chứng thư ATTP dựa trên kết quả kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô hàng XK như sau: Trung tâm vùng cử kiểm tra viên thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày chủ hàng đề nghị hoặc theo thời gian đã được thống nhất giữa chủ hàng và Trung tâm vùng.

Nội dung, thủ tục kiểm tra lô hàng thực hiện theo quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT. Chỉ tiêu lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định nêu tại Danh mục chỉ tiêu ATTP, mức giới hạn cho phép theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc được Nafiqad trình Bộ NN-PTNT công bố theo Quyết định số 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/11/2011.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi lô hàng được XK, chủ hàng cung cấp bằng văn bản đầy đủ các thông tin cần thiết quy định trong mẫu chứng thư theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc cho Trung tâm vùng. Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Trung tâm vùng cấp chứng thư ATTP cho lô hàng XK theo mẫu đã thống nhất với Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc nếu kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm lô hàng đạt yêu cầu.

Gia Lai: Bị phạt gần 38 triệu do lợi dụng dịch nâng giá bán hàng

Gia Lai: Bị phạt gần 38 triệu do lợi dụng dịch nâng giá bán hàng

Thị trường 08/04/2020 - 19:33

Một cơ sở kinh doanh tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị phạt 37.805.000 đồng vì lợi dụng dịch Covid-19 để định giá bán hàng trái quy định.

Lùi thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế lần thứ 12 sang năm sau

Lùi thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế lần thứ 12 sang năm sau

Kinh tế 08/04/2020 - 17:47

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên toàn cầu, VINACAS đã quyết định lùi thời gian tổ chức Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 sang năm 2021.

BIDV - Cho vay lãi suất từ 6,5%/năm hỗ trợ doanh nghiệp

BIDV - Cho vay lãi suất từ 6,5%/năm hỗ trợ doanh nghiệp

Doanh nghiệp 08/04/2020 - 17:46

Quy mô gói tín dụng lên đến 30.000 tỷ đồng, triển khai từ ngày 31/03/2020 đến 31/07/2020 hoặc đến khi hết quy mô gói

Quảng Ngãi: Thành công mỹ mãn chuyển đổi lúa 3 vụ sang 2 vụ

Quảng Ngãi: Thành công mỹ mãn chuyển đổi lúa 3 vụ sang 2 vụ

Tái cơ cấu Nông nghiệp 08/04/2020 - 14:45

Trong 3 năm, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển đổi thành công toàn bộ diện tích sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vụ, đảm bảo mục tiêu tăng năng suất, giảm chi phí.

Bình Định sẽ không còn diện tích nào sản xuất 3 vụ lúa/năm

Bình Định sẽ không còn diện tích nào sản xuất 3 vụ lúa/năm

Tái cơ cấu Nông nghiệp 08/04/2020 - 14:08

Mặc dù đã qua 10 năm chuyển đổi, thế nhưng Bình Định vẫn còn 10.000ha SX 3 vụ lúa/năm. Bất cập hiện hữu, vài năm tới Bình Định quyết tâm sẽ chuyển tất.

Sốt hành tỏi ở Indonesia

Sốt hành tỏi ở Indonesia

Thị trường 08/04/2020 - 09:22

Bất chấp chính sách nới lỏng nhập khẩu gần đây, các nhà nhập khẩu xứ vạn đảo vẫn không thể đảm bảo nguồn cung hành tỏi cho trên 250 triệu người.

Hàng chục lái xe mắc kẹt, Lạng Sơn kêu gọi ngừng đưa hàng lên biên giới

Hàng chục lái xe mắc kẹt, Lạng Sơn kêu gọi ngừng đưa hàng lên biên giới

Kinh tế 08/04/2020 - 09:13

Việc Trung Quốc thắt chặt xuất nhập cảnh ở biên giới với Lạng Sơn khiến nhiều lái xe mắc kẹt, hàng hóa qua lại khó khăn.

Nhiều công ty thủy lợi bị khủng hoảng tài chính

Nhiều công ty thủy lợi bị khủng hoảng tài chính

Doanh nghiệp 08/04/2020 - 09:00

Do thu không đủ chi, nhiều công ty thủy lợi không cân đối được chi phí lương và tiền điện dẫn đến tình trạng lỗ liên tiếp.

Sự lựa chọn an cư thông thái của gia đình có trẻ nhỏ

Sự lựa chọn an cư thông thái của gia đình có trẻ nhỏ

Bất động sản 08/04/2020 - 08:01

Những lợi ích tuyệt vời với sự phát triển của trẻ nên “không gian xanh”, “thiên nhiên” đã trở thành từ khóa quan trọng của các gia đình có trẻ nhỏ.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung thịt lợn

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung thịt lợn

Thị trường 07/04/2020 - 18:58

Người tiêu dùng nên sử dụng các loại thực phẩm khác giá cả phù hợp với sức tiêu thụ, đồng thời không tạo áp lực về một mặt hàng là thịt lợn.

NutiFood trao tặng hơn 5 tỷ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19

NutiFood trao tặng hơn 5 tỷ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19

Doanh nghiệp 07/04/2020 - 15:53

Sáng 7/4, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) đã trao tặng hơn 5 tỷ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19 và nhiều bệnh viện khác.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Gia Lai: Bị phạt gần 38 triệu do lợi dụng dịch nâng giá bán hàng

Gia Lai: Bị phạt gần 38 triệu do lợi dụng dịch nâng giá bán hàng

Một cơ sở kinh doanh tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị phạt 37.805.000 đồng vì lợi dụng dịch Covid-19 để định giá bán hàng trái quy định.

Nhiều công ty thủy lợi bị khủng hoảng tài chính

Nhiều công ty thủy lợi bị khủng hoảng tài chính

Do thu không đủ chi, nhiều công ty thủy lợi không cân đối được chi phí lương và tiền điện dẫn đến tình trạng lỗ liên tiếp.

Quảng Ngãi: Thành công mỹ mãn chuyển đổi lúa 3 vụ sang 2 vụ

Quảng Ngãi: Thành công mỹ mãn chuyển đổi lúa 3 vụ sang 2 vụ

Trong 3 năm, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển đổi thành công toàn bộ diện tích sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vụ, đảm bảo mục tiêu tăng năng suất, giảm chi phí.