Thứ bảy, 21/09/2019 04:22 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phát triển nguồn lợi thủy sản

21/01/2015, 12:38 (GMT+7)

UBND tỉnh Bình Phước vừa phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020. 

Phát triển nguồn lợi thủy sản
Cần tuyên truyền để nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản

Theo đó, 100% số xã ven hồ chứa lớn đều thành lập các tổ nghề cá. Hồ chứa được phục hồi, duy trì nguồn lợi thủy sản, nâng cao dần sản lượng; phấn đấu tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 1.400 tấn (khai thác tự nhiên 800 tấn, nuôi trồng 600 tấn).

Để triển khai có hiệu quả, chương trình chia thành 3 dự án nhỏ: Dự án bổ sung và phát triển nguồn lợi thủy sản các hồ chứa lớn; dự án xây dựng mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng và dự án tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Tổng kinh phí thực hiện là 5.625 triệu đồng.

VĂN ĐOÀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận