| Hotline: 0983.970.780

Quảng Điền có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Ba 31/03/2020 , 10:35 (GMT+7)

Đó là các xã Quảng An, xã Quảng Thành, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Mục tiêu huyện Quảng Điền hướng đến là 2020, có 100% xã đạt chuẩn NTM, Quảng Điền trở thành huyện NTM

Mục tiêu huyện Quảng Điền hướng đến là 2020, có 100% xã đạt chuẩn NTM, Quảng Điền trở thành huyện NTM

Như vậy, với việc công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn NTM vừa qua thì huyện Quảng Điền đã nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) lên 8/10 xã gồm Quảng Phú, Quảng Công, Quảng Vinh, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng An. Hiện còn hai xã Quảng Ngạn (đạt 18 tiêu chí) và Quảng Thái (đạt 17 tiêu chí). 

Trong năm 2020, huyện Quảng Điền sẽ phấn đấu đạt chuẩn NTM 2 xã Quảng Ngạn và Quảng Thái hoàn thành các tiêu chí còn lại trong thời gian sớm nhất. Như vậy, tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ có 2 đơn vị cấp huyện là Hương Thủy và Quảng Điền đạt chuẩn NTM trong năm 2020.

Để đạt được những mục tiêu trên, cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; đào tạo, nâng cao năng lực; huy động nguồn lực; bảo vệ môi trường, an sinh xã hội; giám sát, đánh giá; xây dựng kế hoạch thực hiện.

Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào chương trình; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp theo hướng mỗi đoàn thể được giao và chịu trách nhiệm về nội dung, tiêu chí cụ thể gắn với địa bàn được phân công phụ trách.

Vận động, giao trách nhiệm các ngành, các cấp nhận đăng ký đỡ đầu cho các xã phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới và vận động các doanh nghiệp tham gia đầu tư, hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Sau khi hoàn thành NTM, nhiều địa phương ở Thừa Thiên- Huế trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM nâng cao bằng việc xây dựng vườn mẫu.

Nam Định đặt mục tiêu đạt 60 sản phẩm OCOP trong năm 2021

Nam Định đặt mục tiêu đạt 60 sản phẩm OCOP trong năm 2021

Nam Định phấn đấu năm 2021, có ít nhất 10 - 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và 60 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.