Thứ sáu, 24/05/2019 12:15 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Ngãi: Về đích chậm

08/08/2014, 08:15 (GMT+7)

Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 17/164 xã thực hiện xây dựng NTM đạt từ 12 tiêu chí trở lên. 

Quảng Ngãi: Về đích chậm
Đoàn viên, thanh niên tham gia làm đường bê tông nông thôn

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, số lượng tiêu chí tăng thêm ở mỗi xã đạt bình quân 2,4 tiêu chí/xã, có một số xã lượng tiêu chí NTM tăng rất nhanh, như xã Bình Dương (huyện Bình Sơn) tăng 9 tiêu chí, đạt 16/19 tiêu chí.

Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 17/164 xã thực hiện xây dựng NTM đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Những tiêu chí còn lại chưa đạt được ở 17 xã trên phần lớn đều là những tiêu chí khó thực hiện, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và có sự quyết tâm, tập trung cao.

Trong đó điển hình như tiêu chí số 10 về thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn (theo quy định hiện nay là 21 triệu đồng/năm và năm 2015 là 23 triệu đồng/năm). Hiện tại chỉ 2 xã có khả năng đạt được tiêu chí này, còn lại đạt khá thấp, thậm chí mới ở ngưỡng 50% so với quy định.

Theo đánh giá của BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi, do nguồn lực đầu tư hạn chế nên số xã có khả năng đạt chuẩn NTM vào năm 2015 như kế hoạch trước đây là 33 xã sẽ khó thực hiện. Vì vậy, cần xác định lại số xã có khả năng đạt NTM vào năm 2015 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên đầu tư.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ đã yêu cầu các địa phương rà soát tất cả tiêu chí đã đạt và chưa đạt được, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là các tiêu chí liên quan đến tổ chức SX, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Riêng xã Bình Dương phấn đấu trở thành xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM trong năm 2014.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận