Thứ năm, 13/12/2018 02:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy hoạch xây dựng NTM

02/04/2012, 10:52 (GMT+7)

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã được thực hiện như thế nào?

* Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 26 /2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ NN & PTNT-  Bộ Kế hoạch Đầu tư - Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 thì quy hoạch xây dựng NTM của xã được thực hiện như sau:

1. Nội dung quy hoạch NTM gồm:

a) Quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cư và hạ tầng công cộng theo chuẩn NTM.

b) Quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (bao gồm: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp), đất cho sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng phục vụ sản xuất kèm theo.

2. Yêu cầu của quy hoạch:

a) Quy hoạch hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện); quy hoạch sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - dịch vụ của xã phải phù hợp với quy hoạch của vùng (huyện hoặc liên xã).

b) Trên cơ sở các bản đồ thực trạng đã có (trong trường hợp không có bản đồ địa hình thì sử dụng bản đồ địa chính), căn cứ vào yêu cầu các quy chuẩn mới về hạ tầng (do các Bộ liên quan ban hành), yêu cầu mới về phát triển dân cư, phát triển công nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa và hạ tầng phục vụ sản xuất… khi quy hoạch, phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

3. Nhiệm vụ quy hoạch bao gồm:

a) Xây dựng quy hoạch chung (còn gọi là quy hoạch tổng thể): Sử dụng cho các mục (a) và (b) quy định tại Khoản 1. Sản phẩm của quy hoạch chung là 01 bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 và bản thuyết minh quy hoạch.

b) Xây dựng quy hoạch chi tiết cho: (i) Khu dân cư và hạ tầng công cộng khu dân cư; (ii) Quy hoạch chi tiết khu sản xuất nông nghiệp kèm hạ tầng cho khu này; (iii) Quy hoạch chi tiết sản xuất công nghiệp - dịch vụ và hạ tầng kèm theo. Sản phẩm của quy hoạch chi tiết là các bản đồ tỷ lệ 1/2000 và bản thuyết minh quy hoạch. (Còn nữa)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận