Thứ ba, 23/10/2018 08:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Sắp có quy hoạch phát triển chế biến thủy sản

17/11/2010, 11:44 (GMT+7)

Quy hoạch chế biến thủy sản (CBTS) toàn quốc đến năm 2020 của Bộ NN-PTNT đặt ra mục tiêu tạo dựng được các tập đoàn, công ty CBTS lớn có tiềm lực kinh tế mạnh, có trình độ quản lý đạt đẳng cấp quốc tế để làm đầu tàu cho sự phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực.

Thực hiện thành công việc quản lý hệ thống theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc tại tất cả các khâu cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Đặc biệt, phấn đấu XKTS đạt 8-9 tỷ USD vào năm 2020; hệ thống CBTS có đủ năng lực chế biến sản phẩm làm sẵn, sản phẩm có giá trị gia tăng đạt tỷ trọng 60-70% tổng sản lượng thủy sản chế biến.

Tại hội thảo góp ý cho quy hoạch này vừa diễn ra, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết, cùng với Chiến lược Phát triển thủy sản đến năm 2020, ngành thủy sản đã có hệ thống các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động. Tuy nhiên, một số vấn đề cơ sở để tăng cường công tác quản lý nhà nước ngành thủy sản còn thiếu trong đó có quy hoạch chế CBTS. Vì vậy, cần phân tích những khó khăn, thuận lợi để đưa ra mục tiêu, quan điểm, giải pháp nhằm sớm hoàn thiện dự thảo quy hoạch để ban hành đúng tiến độ.

NGUYỄN LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận