Thứ năm, 23/05/2019 01:46 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Tăng cả về chất và lượng

20/02/2014, 09:58 (GMT+7)

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang, qua hơn 3 năm triển khai, số xã hoàn thành các tiêu chí NTM tăng cả về chất và lượng.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang, qua hơn 3 năm triển khai, số xã hoàn thành các tiêu chí NTM tăng cả về chất và lượng.

Cụ thể đến hết năm 2013, kết quả đánh giá tổng hợp về thực hiện NTM toàn tỉnh như sau: Nhóm I (đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM): có 2 xã (Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp và Mỹ Đức, TX Hà Tiên); Nhóm II (đạt từ 15-18 tiêu chí: 7 xã; Nhóm III (đạt từ 10-14 tiêu chí): 12 xã; Nhóm IV (đạt từ 5-9 tiêu chí): 90 xã; Nhóm V (đạt từ 0-4 tiêu chí): 7 xã.

Có được kết quả trên là nhờ liên tục trong những năm qua tỉnh đã tập trung đẩy mạnh xây dựng NTM với các nguồn lực khác nhau, lồng ghép nhiều chương trình vào các xã xây dựng NTM.

Về phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân đã mở được 117 lớp dạy nghề cả ngắn hạn và dài hạn, với 4.095 người theo học; chuyển giao KHKT được 40 lớp, với 1.269 lượt người tham dự; giải quyết việc làm cho 13.450 lao động nông thôn; xây dựng cánh đồng lớn với diện tích 2.301 ha, tập chung chủ yếu ở các xã điểm NTM…

Về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, đã đầu tư nhựa hóa, bê tông hóa đường về trung tâm xã với tổng nguồn vốn trên 178,5 tỷ đồng; xây dựng 467 km đường GTNT với kinh phí 283 tỷ đồng; đầu tư điện lưới nông thôn cho 13 huyện với tổng vốn 198 tỷ đồng.

Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường… đã xây dựng 171 phòng học trên địa bàn 35 xã điểm với tổng nguồn vốn gần 91 tỷ đồng, góp phần tăng thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng các trạm y tế tuyến xã, nhà văn hóa, đẩy mạnh xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch đẹp; làm hàng rào cây xanh trước cửa nhà, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…

MINH KHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận