Thứ hai, 18/06/2018 07:01 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tập huấn quản lý hồ sơ cán bộ

24/07/2013, 09:37 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa tổ chức hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức” tại Hải Phòng.

Bộ NN-PTNT vừa tổ chức hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức” tại Hải Phòng.

Dự hội nghị có gần 120 đại biểu là công chức trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của hơn 100 cơ quan, đơn vị bao gồm các Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ, các Tổng Cty, Cty và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Các đại biểu được nghe phổ biến nội dung và nghiệp vụ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ.

Hội nghị tập huấn công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

Việc quản lý hồ sơ công chức là trách nhiệm của cơ quan quản lý công chức. Nghiêm cấm việc phát tán thông tin trong hồ sơ công chức. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản như: Công tác xây dựng và quản lý hồ sơ công chức được thực hiện thống nhất, khoa học và phải phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của từng công chức từ khi được tuyển dụng cho đến khi ra khỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước;

Hồ sơ công chức được quản lý, sử dựng và bảo quản theo chế độ tài liệu mật do nhà nước quy định; công chức có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực của những thông tin trong hồ sơ do mình kê khai, cung cấp;

Hồ sơ công chức cần được xây dựng, lưu trữ và bảo quản dưới dạng hồ sơ điện tử để quản lý, sử dụng và khai thác nhanh, chính xác, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý công chức.

Các đại biểu đã cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Dự thảo Quy chế bao gồm 4 chương với 13 điều, quy định nguyên tắc xây dựng và quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân trong việc xây dựng và quản lý hồ sơ cán bộ.

Qua đợt tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức để từ đó làm tốt công tác chuyên môn được giao, góp phần đưa công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đi vào nề nếp, đúng quy định.

Ngày 17/7/2013, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ký ban hành Quyết định số 1651/QĐ-BNN-TCCB ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Bộ giai đoạn 2013-2015. Theo đó, sẽ thí điểm thi tuyển một số vị trí lãnh đạo, quản lý trong đơn vị thuộc Bộ; thí điểm tập sự Vụ phó và bổ nhiệm hàm cấp Vụ, Cục thuộc diện Bộ quản lý.

Bộ đang chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số “01” và “75” về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số “61” hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện và nhiệm vụ quản lý của UBND xã về NN-PTNT; phân cấp cho 3 tổng cục; các công việc nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số “638” của Ban cán sự Đảng về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ.

N.H

Đang được quan tâm

Gửi bình luận