| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: 12 thôn, bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Bảy 23/05/2020 , 10:02 (GMT+7)

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị triển khai xây dựng thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 tỉnh Thanh Hóa diễn ra sáng 23/5.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau gần 10 năm triển khai, với nhiều cách làm sáng tạo, Thanh Hóa đã có 6 đơn vị cấp huyện, 367 xã, 937 thôn, bản đạt chuẩn NTM. Trong đó có 12 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM các địa phương vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Theo ông Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng Xây dựng NTM Thanh Hóa, năm 2020, Thanh Hóa phấn đấu có 2 xã và 34 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ảnh: Võ Dũng.

Theo ông Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng Xây dựng NTM Thanh Hóa, năm 2020, Thanh Hóa phấn đấu có 2 xã và 34 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ảnh: Võ Dũng.

Năm 2017-2018, Thanh Hóa xây dựng thí điểm 6 mô hình thôn, bản NTM kiểu mẫu; 89 thôn, bản/24 huyện, thị xã, thành phố đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong đó có 34 thôn, bản đã được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2020.

Kết quả trên là thành quả của việc huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Một số ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh đã phát huy lợi thế, trách nhiệm có cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần quan trọng vào Chương trình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Các huyện, xã đều có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các thôn bản xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao.

Phong trào xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong nhân dân. Ảnh: Võ Dũng.

Phong trào xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong nhân dân. Ảnh: Võ Dũng.

Đến nay, kết cấu hạ tầng ở những thôn bản triển khai, thực hiện xây dựng thôn bản NTM kiểu mẫu đã từng bước được hoàn thiện, nâng cao, đồng bộ và đạt chuẩn theo quy định. Nhân dân hăng hái hưởng ứng và tích cực thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, chú trọng xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự trong sinh hoạt, giao tiếp. So với lúc bắt đầu triển khai, thu nhập bình quân đầu người của các thôn đều tăng và hộ nghèo giảm đáng kể.

Nông thôn mới kiểu mẫu tạo ra diện mạo mới và nét chấm phá cho nông thôn nhưng vẫn giữ được thuần phong mỹ tục. Ảnh: Võ Dũng.

Nông thôn mới kiểu mẫu tạo ra diện mạo mới và nét chấm phá cho nông thôn nhưng vẫn giữ được thuần phong mỹ tục. Ảnh: Võ Dũng.

Xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu đã tạo ra nét chấm phá, diện mạo mới cho các khu dân cư nhưng vẫn giữ được nét thuần phong mỹ tục của các vùng quê. Nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, tư duy sản xuất hàng hóa được nâng lên; nhiều mô hình phát triển kinh tế ở thôn, bản theo hướng liên kết chuỗi giá trị được hình thành gắn với triển khai Chương trình OCOP.

Theo báo cáo, năm 2020, Thanh Hóa phấn đấu có 2 xã và 34 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Bài II. Khuyến khích chuyên ngành nhưng phải mở thêm dịch vụ

Ngược lại với HTX thôn, xã hình thành do lịch sử một thời, HTX chuyên ngành được hình thành nên từ nhu cầu tự thân liên kết, phát triển mạnh trong kinh tế thị trường.

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Vườn mẫu nâng tầm nông thôn mới ở Thừa Thiên- Huế

Sau khi hoàn thành NTM, nhiều địa phương ở Thừa Thiên- Huế trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM nâng cao bằng việc xây dựng vườn mẫu.

Nam Định đặt mục tiêu đạt 60 sản phẩm OCOP trong năm 2021

Nam Định đặt mục tiêu đạt 60 sản phẩm OCOP trong năm 2021

Nam Định phấn đấu năm 2021, có ít nhất 10 - 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và 60 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.